Čerství absolventi

Ak ste nedávno ukončili vysokú školu a hľadáte si prácu v inštitúciách EÚ, budete sa zvyčajne uchádzať o post, ktorý nazývame profilom administrátora v platovej triede AD5 s cieľom stať sa stálym zamestnancom. Ako administrátor môžete už v prvotných fázach vašej kariéry zohrávať v procesoch EÚ kľúčovú úlohu s veľkou mierou zodpovednosti.

Popri vysokoškolskom diplome (aspoň bakalársky stupeň štúdia) potrebujete splniť ďalšie dve základné požiadavky našich výberových konaní pre absolventov. Musíte byť občanom EÚ, plynulo hovoriť jedným z úradných jazykov EÚ a ovládať ďalší úradný jazyk EÚ (uchádzači o post s profilom lingvistu musia ovládať aj tretí úradný jazyk EÚ).

Výberové konania pre stále pracovné pozície v EÚ sa uskutočňujú ako verejné výberové konania. Pre absolventov je najzaujímavejšie výberové konanie, ktoré sa uskutočňuje každoročne na jar, zvyčajne ako všeobecné výberové konanie, pre ktoré nie je podmienkou žiadna konkrétna oblasť štúdia.

Verejné výberové konanie zahŕňa testy a hodnotiace cvičenia na posúdenie odborných znalostí a niekoľkých kľúčových schopností uchádzačov. Keďže počet uchádzačov je veľmi vysoký, takýto výber je najspravodlivejší a najtransparentnejší.

Naše výberové konania sa uverejňujú na stránke Pracovné príležitosti a vyhlasujú sa prostredníctvom oznámenia o výberovom konaní, v ktorom sa uvádzajú všetky informácie o profile, podmienkach účasti a výberovom konaní. Forma výberových konaní sa líši v závislosti od požadovaného profilu. Ďalšie podrobnosti o postupe podávania prihlášok nájdete na stránke Ako sa prihlásiť.

Registrácia do výberových konaní sa začína každý rok v rovnakom období (tzv. cyklus výberových konaní): na jar pre absolventov a v lete pre prekladateľov. Hľadané profily absolventov (napr. právo, audit), ako aj potrebné jazykové kombinácie prekladateľov sa môžu z roka na rok líšiť. Ostatné výberové konania (napríklad pre špecialistov alebo pre asistentov) sa konajú medzi týmito cyklami.

Vo výberovom konaní sa zameriavame na (vaše) odborné znalosti a všeobecné schopnosti, ako napríklad:

  • analýza a riešenie problémov,
  • komunikácia,
  • orientácia na kvalitu a výsledky,
  • vzdelávanie a rozvoj,
  • stanovovanie priorít a organizácia práce,
  • odolnosť,
  • práca v kolektíve,
  • schopnosť viesť tím.

Vyskúšajte si naše vzorové testy a zistite, či máte na to, aby ste sa stali prínosom pre EÚ.