Diplomanti začetniki

Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Diplomanti začetniki

Če ste nedavno diplomirali in se želite zaposliti na instituciji EU, se lahko prijavite na delovno mesto upravnega uslužbenca, tj. uradnika za nedoločen čas v razredu AD5. Kot upravni uslužbenec boste morda že na začetku poklicne poti prevzeli precejšnjo odgovornost in ključno vlogo v postopkih EU.

Poleg univerzitetne diplome (najmanj diploma prve stopnje) boste morali izpolniti še dva kriterija našega izbirnega postopka za diplomante. Imeti morate državljanstvo EU in tekoče obvladati enega od uradnih jezikov EU in zelo dobro drugega – (jezikoslovci morajo obvladati tretji jezik EU).

Izbirni postopek za delovna mesta za nedoločen čas v institucijah EU je v obliki javnih natečajev. Najustreznejši natečaj, namenjen diplomantom, objavimo vsako pomlad, navadno za splošne profile, za katere ni potrebna neka določena strokovna izobrazba.

Izbirni postopek poteka s testi in ocenjevanjem, s katerimi preverijo vaše strokovno znanje in številne ključne kompetence. Glede na zelo veliko število kandidatov je ta izbirni postopek najbolj pošten in transparenten.

Natečaje objavimo v razdelku Zaposlitvene možnosti. Razpis natečaja vsebuje vse podatke o profilu, pogojih in izbirnem postopku. Natečaji so prilagojeni različnim poklicnim profilom. Več o prijavnem postopku na strani Prijava.

Prijave na natečaj sprejemamo vsako leto v istem obdobju (t. i. cikel), in sicer spomladi za diplomante in poleti za prevajalce. Iskani profili diplomantov (npr. pravo, revizija) se lahko iz leta v leto spreminjajo, prav tako potrebe po prevajalcih posameznih jezikov. Drugi izbirni postopki, denimo za specialiste ali strokovno-tehnične uslužbence, potekajo med cikli.

V izbirnem postopku preverjamo vaše strokovne spretnosti in naslednje splošne kompetence:

  • analitično mišljenje in reševanje problemov
  • sporazumevanje
  • kakovost in učinkovitost
  • učenje in razvoj
  • prednostno razporejanje in organizacija dela
  • vzdržljivost
  • skupinsko delo
  • vodstvene sposobnosti

Preverite, ali izpolnjujete zahtevne pogoje – preskusite se z našimi vzorčnimi testi.