Ingångsnivå för högskoleutbildade

Förstasida > Jobb och praktik > Ingångsnivå för högskoleutbildade

Om du nyligen har avslutat dina högskolestudier och vill jobba vid EU-institutionerna ska du vanligtvis söka till det som vi kallar för handläggarprofiler (lönegrad AD5) för att bli fast anställd. Som handläggare får du en viktig roll i arbetet inom EU-institutionerna med stort eget ansvar redan tidigt i karriären.

Förutom din högskoleexamen (minst en kandidatexamen) måste uppfylla två villkor till för få delta i vårt urvalsförfarande för högskoleutbildade. Du måste vara medborgare i ett EU-land och tala minst ett officiellt EU-språk flytande och ha goda kunskaper i ett annat (för språkprofilerna måste du också ha kunskaper i ett tredje språk).

Urvalsförfarandet för fasta jobb inom EU anordnas i form av allmänna uttagningsprov. Det viktigaste uttagningsprovet för högskoleutbildade hålls en gång varje år, oftast i form av ett uttagningsprov för generalister, där det inte krävs att du har läst något specifikt ämne.

Ett allmänt uttagningsprov omfattar prov och utvärderingar för att testa dina yrkeskunskaper och ett antal viktiga kompetenser. Eftersom vi får så många ansökningar är denna urvalsmetod den mest rättvisa och öppna.

Vi utlyser våra uttagningsprov på sidan med lediga jobb och i ett meddelande om allmänt uttagningsprov, som innehåller alla uppgifter om profilen, behörighetskraven och en beskrivning av urvalsförfarandet. Uttagningsprovets gång varierar beroende på vilken profil som efterfrågas. Du kan läsa mer om ansökningsförfarandet på sidan Hur söker jag?.

Ansökningstiden för uttagningsproven börjar vid samma tid varje år – på våren för allmänna handläggare och på sommaren för översättare. Vilka profiler (t.ex. juridik eller revision) som vi söker kan skilja sig åt år från år liksom vilka språk översättarna ska kunna. Andra urvalsförfaranden för t.ex. specialister och assistenter genomförs mellan de stora uttagningsproven.

I våra urvalsförfaranden inriktar vi oss på dina yrkeskunskaper och följande allmänna kompetenser:

  • Analys och problemlösning
  • Kommunikation
  • Kvalitet och resultat
  • Inlärning och utveckling
  • Prioritering och organisation
  • Stresstålighet
  • Samarbete
  • Ledarskap

Tror du att du är den vi letar efter? Gör våra exempelprov och se om du har den profil vi söker.