Участващи университети

Списък на университетите домакини на посланиците на EU Careers през тази учебна година.

 

  • Université Libre de Bruxelles (ULB)

 

Списъкът на университетите се изготвя по предложения на държавите членки. Същевременно EPSO си запазва правото да го изменя.