Участващи университети

Списък на университетите домакини на посланиците на EU Careers през тази учебна година.

 

  • KU Leuven

 

Списъкът на университетите се изготвя по предложения на държавите членки. Същевременно EPSO си запазва правото да го изменя.