Участващи университети

Списък на университетите домакини на посланиците на EU Careers през тази учебна година.

 

 

Списъкът на университетите се изготвя по предложения на държавите членки. Същевременно EPSO си запазва правото да го изменя.