Συμμετέχοντα πανεπιστήμια

Κατάλογος των πανεπιστημίων που φιλοξενούν πρεσβευτές για τη «Σταδιοδρομία στην ΕΕ» αυτό το ακαδημαϊκό έτος.

 

  • Université Libre de Bruxelles (ULB)

 

Ο κατάλογος των πανεπιστημίων βασίζεται σε υποδείξεις των κρατών μελών. Παράλληλα, η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να τον τροποποιεί.