Popis uključenih sveučilišta

Popis sveučilišta koja ove akademske godine provode program za ambasadore zapošljavanja u EU-u.

 

 

Popis sveučilišta izrađuje se na prijedlog država članica. EPSO zadržava pravo na njegovu izmjenu.