Augstskolas, kas piedalās

To augstskolu saraksts, kurās šajā mācību gadā darbojas ES karjeras “vēstnieki”.

 

  • Université Libre de Bruxelles (ULB)

 

Augstskolu saraksts sastādīts, ievērojot dalībvalstu ieteikumus. Tomēr EPSO patur tiesības to grozīt.