Zúčastnené univerzity

Zoznam univerzít, na ktorých pôsobia študentskí ambasádori pre kariéru v EÚ na tento akademický rok.

 

  • Université Libre de Bruxelles (ULB)

 

Zoznam univerzít bol vypracovaný na základe návrhu členských štátov. EPSO si však vyhradzuje právo zmeniť ho.