Deltagande universitet

Home > Job opportunities > Studentambassadörer för EU > Deltagande universitet

Universitet som har studentambassadörer för EU det här läsåret.

 

 

Listan över universitet har tagits fram på förslag från medlemsländerna, men Epso förbehåller sig rätten att ändra den.