Студентски посланици на EU Careers

Начало > Възможности за работа > Студентски посланици на EU Careers

Ако сте студент и имате желание да популяризирате във вашия университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС, защо не кандидатствате да станете доброволен студентски посланик на EU Careers?

Ще можете:

 • да научите повече за възможностите за работа в европейските институции и да ги популяризирате сред своите състуденти,
 • да изградите отлична студентска мрежа от контакти в цяла Европа,
 • да придобиете професионален опит по време на следването си, който може да включите във вашата автобиография
 • да развиете различни умения – за говорене пред публика, в областта на маркетинга и човешките ресурси,
 • да получите пълно въвеждащо обучение, както и персонални напътствия през цялото време, докато сте посланик,
 • Контакти с високопоставени служители на ЕС
 • Препоръчително писмо въз основа на вашите резултати

Търсим мотивирани, комуникативни и ентусиазирани хора, които да популяризират в своя университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС.
Като атрактивен работодател на висококвалифицирани висшисти, EU Careers търси посланици в някои от най-добрите университети в Европа.

Схемата за посланици на EU Careers включва намирането на новаторски начини за популяризиране на чудесните възможности, които институциите на ЕС предлагат, например чрез:

 • участие в панаири на кариерата или изнасяне на презентации пред ваши състуденти,
 • изграждане на университетски мрежи и предоставяне на информация,
 • активно присъствие в интернет и социалните медии,
 • даване на отговори на въпроси за работата в европейските институции.

 

Искате ли да научите за опита на посланиците на EU Careers от самите тях?

 

Какво прави един посланик?

 • Лице за контакт със студентите, които се интересуват от кариера в ЕС
 • Проучва целеви групи и осъществява връзка с университетските медии
 • Създава списъци с адреси за кореспонденция и разпространява информация за възможностите за работа в ЕС по подходящи канали
 • Изнася презентации, участва в университетските панаири на кариерата и намира интересни лектори
 • Извършва месечни задачи и редовно докладва за дейностите си
 • Поддържа и редовно наблюдава специална Facebook страница/ присъствие в интернет

 

Какви хора търсим?

Търсим мотивирани посланици, които искат да популяризират ползите от работата за ЕС и притежават следните компетенции:

 • отлични умения за комуникация
 • умения за създаване и поддържане на контакти
 • желание за споделяне и учене
 • способност за адаптиране
 • добри организационни умения
 • способност за осигуряване на качество и постигане на резултати
 • новаторски и творчески подход
 • устойчивост

 

Минимални изисквания

 • Да отделяте поне два часа на седмица за вашите функции като посланик
 • Да организирате или да участвате в поне една проява или презентация, посветена на възможностите за работа в европейските институции
 • Да комуникирате редовно с вашия координатор от EU Careers
 • Да участвате във всички обучения (онлайн)
 • Да водите дневник за дейностите си и да докладвате редовно

Извън тези минимални изисквания от вас зависи как ще съчетаете различните дейности със следването си и как ще популяризирате работата за ЕС сред своите състуденти. Търсим посланици, които са креативни, и могат да измислят нови начини за популяризиране на работата в институциите на ЕС!

 

Как да кандидатствате

Ако: 

 • сте гражданин на ЕС
 • владеете свободно английски и един от езиците в страната, в която учите
 • можете да участвате в нашето еднодневно задължително обучение през октомври 2021 г.
 • сте записан и посещавате редовно университета по време на дейността си като посланик (октомври 2021 г. – септември 2022 г.),

Можете да кандидатствате онлайн между 15 февруари и 19 март 2021 г. Моля, попълнете този формуляр за кандидатстване.

Ако преминете успешно първия етап на подбор, ще бъдете поканен на онлайн интервю през април 2021 г. Повече информация за този втори етап на подбор ще бъде изпратена на избраните кандидати по електронната поща.

Моля имайте предвид, че списъкът с участващи университети е изготвен в сътрудничество с националните правителства. Понастоящем не можем да работим с посланици от други университети и обикновено списъкът с университетите не се променя. Ако вашият университет не е в този списък, моля, посетете нашия сайт догодина, за да видите актуализираните списъци.

 

За контакти

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu