Студентски посланици на EU Careers

Ако сте студент и имате желание да популяризирате във вашия университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС, защо не кандидатствате да станете студентски посланик на EU Careers?

Ще можете:

 • да научите повече за възможностите за работа в европейските институции и да ги популяризирате сред своите състуденти,
 • да изградите отлична студентска мрежа от контакти в цяла Европа,
 • да придобиете професионален опит по време на следването си, който може да включите във вашата автобиография
 • да развиете различни умения – за говорене пред публика, в областта на маркетинга и човешките ресурси,
 • да получите пълно въвеждащо обучение, както и персонални напътствия през цялото време, докато сте посланик,
 • да изградите контакти с високопоставени служители на ЕС
 • да получите препоръчително писмо въз основа на вашите резултати

Търсим мотивирани, комуникативни и ентусиазирани хора, които да популяризират в своя университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС.
Като атрактивен работодател на висококвалифицирани висшисти, EU Careers търси посланици в някои от най-добрите университети в Европа.

Схемата за посланици на EU Careers включва намирането на новаторски начини за популяризиране на чудесните възможности, които институциите на ЕС предлагат, например чрез:

 • участие в панаири на кариерата или изнасяне на презентации пред ваши състуденти,
 • изграждане на университетски мрежи и предоставяне на информация,
 • активно присъствие в интернет и социалните медии,
 • даване на отговори на въпроси за работата в европейските институции.

 

Какво прави един посланик?
 • Той е лице за контакт със студентите, които се интересуват от кариера в ЕС
 • Проучва целеви групи и осъществява връзка с университетските медии
 • Създава списъци с адреси за кореспонденция и разпространява информация за възможностите за работа в ЕС по подходящи канали
 • Изнася презентации, участва в университетските панаири на кариерата и намира интересни лектори
 • Извършва месечни задачи и редовно докладва за дейностите си
 • Поддържа и редовно наблюдава специална Facebook страница/ присъствие в интернет
Какви хора търсим?

Търсим мотивирани посланици, които искат да популяризират ползите от работата за ЕС и притежават следните компетенции:

 • отлични умения за комуникация
 • умения за създаване и поддържане на контакти
 • желание за споделяне и учене
 • способност за адаптиране
 • добри организационни умения
 • способност за постигане на резултати с високо качество
 • новаторски и творчески подход
 • устойчивост
Минимални изисквания
 • Да отделяте поне два часа на седмица за вашите функции като посланик.
 • Да организирате или да участвате в поне една проява или презентация, посветена на възможностите за работа в европейските институции.
 • Да комуникирате редовно с вашия координатор от EU Careers.
 • Да участвате във всички обучения (онлайн).
 • Да водите дневник за дейностите си и да докладвате редовно.

Извън тези минимални изисквания от вас зависи как ще съчетаете различните дейности със следването си и как ще популяризирате работата за ЕС сред своите състуденти. Търсим посланици, които са креативни, и могат да измислят нови начини за популяризиране на работата в институциите на ЕС!

Как се кандидатства

Ако: 

 • можете да участвате в нашето задължително обучение през октомври 2018 г.
 • сте записан и посещавате редовно университета по време на работата си като посланик (септември 2018 г. – септември 2019 г.)
 • гражданин на ЕС
 • владеете свободно английски и един от езиците в страната, в която учите

Процесът на подбор за 2018/19 г. е в ход. Вижте списък на университетите домакини на посланиците на EU Careers през тази учебна година.

Информация за кандидатстването за академичната 2019/20 година ще бъде на разположение през март 2019 г.

За контакт

Ако желаете да научите повече за този проект, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu