Студентски посланици на EU Careers

Home > Job opportunities > Студентски посланици на EU Careers

Ако сте студент и имате желание да популяризирате във вашия университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС, защо не кандидатствате да станете студентски посланик на EU Careers?

Ще можете:

 • да научите повече за възможностите за работа в европейските институции и да ги популяризирате сред своите състуденти,
 • да изградите отлична студентска мрежа от контакти в цяла Европа,
 • да придобиете професионален опит по време на следването си, който може да включите във вашата автобиография
 • да развиете различни умения – за говорене пред публика, в областта на маркетинга и човешките ресурси,
 • да получите пълно въвеждащо обучение, както и персонални напътствия през цялото време, докато сте посланик,
 • да установите контакти с високопоставени служители на ЕС
 • препоръчително писмо въз основа на вашите резултати

Търсим мотивирани, комуникативни и ентусиазирани хора, които да популяризират в своя университет възможностите за работа, предлагани от институциите на ЕС.
Като атрактивен работодател на висококвалифицирани висшисти, EU Careers търси посланици в някои от най-добрите университети в Европа.

Схемата за посланици на EU Careers включва намирането на новаторски начини за популяризиране на чудесните възможности, които институциите на ЕС предлагат, например чрез:

 • участие в панаири на кариерата или изнасяне на презентации пред ваши състуденти,
 • изграждане на университетски мрежи и предоставяне на информация,
 • активно присъствие в интернет и социалните медии,
 • даване на отговори на въпроси за работата в европейските институции.

 

Какво прави един посланик?
 • той е лице за контакт със студентите, които се интересуват от кариера в ЕС
 • проучва целеви групи и осъществява връзка с университетските медии
 • създава списъци с адреси за кореспонденция и разпространява информация за възможностите за работа в ЕС по подходящи канали
 • изнася презентации, участва в университетските панаири на кариерата и намира интересни лектори
 • извършва месечни задачи и редовно докладва за дейностите си
 • поддържа и редовно наблюдава специална Facebook страница/ присъствие в интернет
Какви хора търсим?

Търсим мотивирани посланици, които искат да популяризират ползите от работата за ЕС и притежават следните компетенции:

 • отлични умения за комуникация
 • умения за създаване и поддържане на контакти
 • желание за споделяне и учене
 • способност за адаптиране
 • добри организационни умения
 • способност за постигане на резултати с високо качество
 • новаторски и творчески подход
 • издръжливост
Минимални изисквания
 • да отделяте поне два часа на седмица за вашите функции като посланик.
 • да организирате или да участвате в поне една проява или презентация, посветена на възможностите за работа в европейските институции.
 • да комуникирате редовно с вашия координатор от EU Careers.
 • да участвате във всички обучения (онлайн).
 • да водите дневник за дейностите си и да докладвате редовно.

Извън тези минимални изисквания от вас зависи как ще съчетаете различните дейности със следването си и как ще популяризирате работата за ЕС сред своите състуденти. Търсим посланици, които са креативни, и могат да измислят нови начини за популяризиране на работата в институциите на ЕС!

Как се кандидатства

Процесът на подбор за академичната 2020/21 година ще започне през февруари/март 2020 г.

Ако… 

 • можете да участвате в нашето еднодневно задължително обучение през септември/октомври 2020 г.
 • сте записан и посещавате редовно университета по време на работата си като посланик (септември 2020 г. – септември 2021 г.)
 • сте гражданин на ЕС
 • владеете свободно английски и един от езиците в страната, в която учите.

Процесът на подбор за академичната 2020/21 година ще започне през февруари/март 2020 г.

Моля имайте предвид, че списъкът с участващи университети е изготвен в сътрудничество с националните правителства. Понастоящем не можем да работим с посланици от други университети и обикновено списъкът с университетите не се променя.

Моля, вижте информацията на този уебсайт от март 2020 г. за подробности относно кандидатстването и новите участващи университети през академичната 2020/2021 г.

За контакт

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu