Φοιτητές πρεσβευτές EU Careers

Home > Job opportunities > Φοιτητές πρεσβευτές EU Careers

Είστε φοιτητής και θέλετε να προβάλετε στον χώρο του πανεπιστημίου σας τις δυνατότητες σταδιοδρομίας στα όργανα της ΕΕ; Τότε, μπορείτε να ζητήσετε να αναλάβετε καθήκοντα πρεσβευτή EU Careers.

Μέσα από τον ρόλο αυτό θα μπορέσετε:

 • να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες σταδιοδρομίας στα όργανα της ΕΕ και να ενημερώνετε τους συμφοιτητές σας
 • να δημιουργήσετε ένα εξαιρετικό δίκτυο φοιτητών σε όλη την Ευρώπη
 • να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα για το βιογραφικό σας
 • να αναπτύξετε δεξιότητες που σχετίζονται με την ομιλία ενώπιον κοινού, το μάρκετινγκ και τους ανθρώπινους πόρους
 • να λαμβάνετε πλήρη κατάρτιση και πλαισίωση για όσο διάστημα είστε πρεσβευτής
 • να έχετε πρόσβαση σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους της ΕΕ
 • να λάβετε συστατική επιστολή ανάλογη των επιδόσεών σας.

Αναζητούμε εμπνευσμένα και δραστήρια άτομα που θα προβάλλουν με ενθουσιασμό στον χώρο του πανεπιστημίου τους τις δυνατότητες μιας σταδιοδρομίας στην ΕΕ.
Ως εργοδότης ελκυστικός για πτυχιούχους υψηλών επιδόσεων, η EU Careers επιθυμεί να έχει πρεσβευτές στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Η δράση «Πρεσβευτές EU Careers» συνίσταται στην αναζήτηση καινοτόμων τρόπων προβολής των πολύ σημαντικών ευκαιριών απασχόλησης που προσφέρουν τα όργανα της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με τους εξής τρόπους:

 • συμμετοχή των πρεσβευτών σε εκθέσεις για την απασχόληση ή διοργάνωση από αυτούς παρουσιάσεων για τους συμφοιτητές τους
 • ανάπτυξη πανεπιστημιακών δικτύων και παροχή πληροφοριών
 • δραστήρια παρουσία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • απάντηση ερωτήσεων σχετικά με τη σταδιοδρομία στην ΕΕ.

 

Τι κάνουν οι πρεσβευτές;
 • Λειτουργούν ως σημείο επαφής για φοιτητές που ενδιαφέρονται για σταδιοδρομία στην ΕΕ
 • Αναζητούν στοχευμένες ομάδες και επικοινωνούν με τα μέσα ενημέρωσης των πανεπιστημίων
 • Καταρτίζουν καταλόγους παραληπτών αλληλογραφίας και αποστέλλουν πληροφορίες για τη σταδιοδρομία στην ΕΕ, μέσω των κατάλληλων διαύλων
 • Πραγματοποιούν παρουσιάσεις, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις για την απασχόληση των πτυχιούχων και αναζητούν αξιόλογους ομιλητές
 • Φέρουν εις πέρας τα μηνιαία καθήκοντά τους και συντάσσουν ανά τακτικά διαστήματα αναφορές των δραστηριοτήτων τους
 • Διαχειρίζονται και παρακολουθούν τακτικά την ειδική σελίδα στο Facebook / παρουσία στο διαδίκτυο.
Τι είδους άτομα αναζητούμε;

Αναζητούμε για πρεσβευτές εμπνευσμένα άτομα που επιθυμούν να προβάλλουν τα θετικά σημεία μιας σταδιοδρομίας στην ΕΕ και διαθέτουν:

 • άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
 • δεξιότητες δικτύωσης
 • επιθυμία για ανταλλαγή και βελτίωση γνώσεων
 • ικανότητα προσαρμογής
 • καλές οργανωτικές δεξιότητες
 • ικανότητα παραγωγής ποιοτικών αποτελεσμάτων
 • καινοτόμο και δημιουργική προσέγγιση
 • αντοχή
Ελάχιστες απαιτήσεις
 • Ενασχόληση τουλάχιστον δύο ώρες την εβδομάδα με τα καθήκοντα του ρόλου του πρεσβευτή
 • Διοργάνωση τουλάχιστον μίας εκδήλωσης ή παρουσίασης σχετικά με τη σταδιοδρομία στην ΕΕ, ή αντίστοιχη συμμετοχή
 • Τακτική επικοινωνία με τον συντονιστή EU Careers
 • Συμμετοχή σε όλες τις παρεχόμενες δράσεις κατάρτισης (διαδικτυακά)
 • Τήρηση ημερολογίου και τακτική αναφορά των δραστηριοτήτων.

Πέρα από αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις, εξαρτάται πράγματι από εσάς να αποφασίσετε πόσο χρόνο θα αφιερώνετε, παράλληλα με τις σπουδές σας, και με ποιον τρόπο θα προβάλλετε στους συμφοιτητές σας τη σταδιοδρομία στην ΕΕ. Αναζητούμε δημιουργικούς πρεσβευτές ικανούς να σκεφτούν νέους τρόπους προβολής της σταδιοδρομίας στην ΕΕ!

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Η διαδικασία επιλογής για τον ακαδημαϊκό έτος 2020/21 θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2020.

Αν είστε: 

 • διαθέσιμοι να παρακολουθήσετε τον υποχρεωτικό ημερήσιο κύκλο κατάρτισης του Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου 2020
 • εγγεγραμμένοι και παρόντες στο πανεπιστήμιο για όσο διάστημα είστε πρεσβευτής (Σεπτέμβριος 2020 - Σεπτέμβριος 2021)
 • υπήκοοι χώρας της ΕΕ
 • άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας και μιας από τις γλώσσες της χώρας όπου σπουδάζετε,

η διαδικασία επιλογής για τον ακαδημαϊκό έτος 2020/21 θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2020.

Σημειώστε ότι ο κατάλογος με τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις. Επί του παρόντος, δεν είμαστε σε θέση να στηρίξουμε πρεσβευτές σε άλλα πανεπιστήμια και γενικά δεν τροποποιούμε αυτόν τον κατάλογο.

Σ΄αυτόν τον ιστότοπο, από τον Μάρτιο του 2020, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης και τα νέα συμμετέχοντα πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.

Επικοινωνία

Για τυχόν ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu