Üliõpilassaadikud, kes tutvustavad ELis pakutavaid töövõimalusi

Avaleht > Töövõimalused > Üliõpilassaadikud, kes tutvustavad ELis pakutavaid töövõimalusi

Kui olete üliõpilane ja soovite suurendada oma ülikoolis teadlikkust ELi institutsioonides pakutavate töövõimaluste kohta, siis võiksite kandideerida ELi institutsioonide vabatahtlikuks üliõpilassaadikuks.

See annab teile võimaluse:

 • saada ise rohkem teada ELi institutsioonides pakutavate töövõimaluste kohta ja edastada seda teavet ka kaasüliõpilastele;
 • rajada suurepärane kogu Euroopat hõlmav üliõpilasvõrgustik;
 • omandada õpingute ajal töökogemust, mis aitab muuta teie CV atraktiivsemaks;
 • arendada oma oskusi avaliku esinemise, turunduse ja inimressursside valdkonnas;
 • saada tööülesannete täitmiseks vajalik täielik väljaõpe ja juhtnöörid;
 • kohtuda ELi kõrgete ametnikega;
 • saada teie töö tulemustel põhinev soovituskiri.

Otsime motiveeritud ja avatud inimesi, kes soovivad suurendada oma ülikoolis teadlikkust ELi institutsioonides pakutavate töövõimaluste kohta.
Ülikooli edukalt lõpetanute poolt kõrgelt hinnatud tööandjana otsime saadikuid parimatest Euroopa ülikoolidest.

ELi institutsioonide üliõpilassaadikute kava raames püütakse leida ELi institutsioonide pakutavatest võimalustest teavitamiseks uuenduslikke viise, mis võivad olla näiteks:

 • karjäärimessidel osalemine või esitluste korraldamine oma kaasüliõpilastele;
 • ülikoolivõrgustike arendamine ja teabe edastamine;
 • aktiivne veebis ja sotsiaalmeedias osalemine;
 • ELis pakutavaid töövõimalusi käsitlevatele küsimustele vastamine.

 

Kas soovite kuulda ELi institutsioonide üliõpilassaadikute vahetuid kogemusi?

 

Mis on saadiku ülesanded?

 • ELi institutsioonides töötamisest huvitatud üliõpilaste kontaktisikuna tegutsemine
 • Huvirühmade leidmine ja kontakti hoidmine ülikooli meediaosakonnaga
 • Meililistide loomine ja ELi institutsioonides pakutavate töövõimaluste kohta teabe jagamine asjakohaste kanalite vahendusel
 • Esitluste korraldamine, ülikooli karjääriüritustel osalemine ja huvitavate esinejate leidmine
 • Igakuiste ülesannete täitmine ja oma tegevuse kohta aru andmine
 • Spetsiaalse Facebooki lehekülje / veebiesindatuse haldamine ja korrapärane jälgimine

Keda me otsime?

Otsime motiveerituid saadikuid, kes soovivad jagada teavet ELi töövõimalustega kaasnevate hüvede kohta ning kellel on järgmised pädevused:

 • suurepärane suhtlemisoskus;
 • võrgustike loomise oskused;
 • soov jagada ja õppida;
 • kohanemisvõime;
 • head organisatoorsed võimed;
 • kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus;
 • uuenduslik ja loominguline lähenemisviis;
 • vastupidavus.

Miinimumnõuded

 • Peate tegelema saadikuülesannetega vähemalt kaks tundi nädalas
 • Osalete vähemalt ühel ELi töövõimalusi tutvustaval üritusel või esitlusel või korraldate seda
 • Suhtlete korrapäraselt oma koordinaatoriga
 • Osalete kõigil pakutavatel (veebipõhistel) koolitustel
 • Peate oma tegevuse kohta päevikut ning annate selle kohta korrapäraselt aru

Lisaks nimetatud miinimumnõuetele sõltub teist endist, kui palju te saate tegeleda edendamisalase tegevusega oma akadeemiliste õpingute kõrvalt ning kuidas te ELi töövõimalusi oma kaasüliõpilastele esitlete. Otsime saadikuid, kes on loovad ja suudavad ELi töövõimalustest teavitamiseks uuenduslikke viise leida!

Kuidas taotleda?

Valikumenetlus 2023.–2024. õppeaastaks algab 2023. aasta veebruaris/märtsis.

Võite esitada taotluse, kui: 

 • olete ELi kodanik;
 • valdate vabalt inglise ja ühte selle riigi keelt, kus te õpite;
 • saate osaleda meie kohustuslikul ühepäevasel koolitusel, mis toimub 2023. aasta oktoobris;
 • olete ülikooli immatrikuleeritud ja õpite seal saadikuks olemise perioodi jooksul (oktoober 2023 – september 2024).

Palun pange tähele, et osalevate ülikoolide nimekiri on koostatud koostöös riikide valitsustega. Hetkel ei saa me pakkuda seda võimalust teiste ülikoolide üliõpilastele ning üldjuhul me nimekirja ei muuda. Kui teie ülikool ei ole nimekirjas, külastage meie veebisaiti uuesti järgmisel aastal, et vaadata ajakohastatud nimekirja.

Kontakt

Kui teil on küsimusi, võite võtta meiega ühendust järgmisel e-posti aadressil: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu