Üliõpilassaadikud, kes tutvustavad ELis pakutavaid töövõimalusi

Avaleht > Job opportunities > Üliõpilassaadikud, kes tutvustavad ELis pakutavaid töövõimalusi

Kui olete üliõpilane ja soovite suurendada oma ülikoolis teadlikkust ELi institutsioonides pakutavate töövõimaluste kohta, siis võiksite kandideerida ELi institutsioonide üliõpilassaadikuks.

See annab teile võimaluse:

 • saada ise rohkem teada ELi institutsioonides pakutavate töövõimaluste kohta ja edastada seda teavet ka kaasüliõpilastele;
 • rajada suurepärane kogu Euroopat hõlmav üliõpilasvõrgustik;
 • omandada õpingute ajal töökogemust, mis aitab muuta teie CV atraktiivsemaks;
 • arendada oma oskusi avaliku esinemise, turunduse ja inimressursside valdkonnas;
 • saada tööülesannete täitmiseks vajalik täielik väljaõpe ja juhtnöörid;
 • kohtuda ELi kõrgete ametnikega;
 • saada teie töö tulemustel põhinev soovituskiri.

Otsime motiveeritud ja avatud inimesi, kes soovivad suurendada oma ülikoolis teadlikkust ELi institutsioonides pakutavate töövõimaluste kohta.
Ülikooli edukalt lõpetanute poolt kõrgelt hinnatud tööandjana otsime saadikuid parimatest Euroopa ülikoolidest.

ELi institutsioonide üliõpilassaadikute kava raames püütakse leida ELi institutsioonide pakutavatest võimalustest teavitamiseks uuenduslikke viise, mis võivad olla näiteks:

 • karjäärimessidel osalemine või esitluste korraldamine oma kaasüliõpilastele;
 • ülikoolivõrgustike arendamine ja teabe edastamine;
 • aktiivne veebis ja sotsiaalmeedias osalemine;
 • ELis pakutavaid töövõimalusi käsitlevatele küsimustele vastamine.

 

Mis on saadiku ülesanded?
 • ELi institutsioonides töötamisest huvitatud üliõpilaste kontaktisikuna tegutsemine
 • Huvirühmade leidmine ja kontakti hoidmine ülikooli meediaosakonnaga
 • Meililistide loomine ja ELi institutsioonides pakutavate töövõimaluste kohta teabe jagamine asjakohaste kanalite vahendusel
 • Esitluste korraldamine, ülikooli karjääriüritustel osalemine ja huvitavate esinejate leidmine
 • Igakuiste ülesannete täitmine ja oma tegevuse kohta aru andmine
 • Spetsiaalse Facebooki lehekülje / veebiesindatuse haldamine ja korrapärane jälgimine
Keda me otsime?

Otsime motiveerituid saadikuid, kes soovivad jagada teavet ELi töövõimalustega kaasnevate hüvede kohta ning kellel on järgmised pädevused:

 • suurepärane suhtlemisoskus;
 • võrgustike loomise oskused;
 • soov jagada ja õppida;
 • kohanemisvõime;
 • head organisatoorsed võimed;
 • kvaliteedi ja tulemuste tagamise oskus;
 • uuenduslik ja loominguline lähenemisviis;
 • vastupidavus.
Miinimumnõuded
 • Peate tegelema saadikuülesannetega vähemalt kaks tundi nädalas
 • Osalete vähemalt ühel ELi töövõimalusi tutvustaval üritusel või esitlusel või korraldate seda
 • Suhtlete korrapäraselt oma koordinaatoriga
 • Osalete kõigil pakutavatel (veebipõhistel) koolitustel
 • Peate oma tegevuse kohta päevikut ning annate selle kohta korrapäraselt aru

Lisaks nimetatud miinimumnõuetele sõltub teist endist, kui palju teil on oma akadeemiliste õpingute kõrvalt teavitustööga tegelemiseks aega ning kuidas ELi töövõimalusi oma kaasüliõpilastele esitlete. Otsime saadikuid, kes on loovad ja suudavad ELi töövõimalustest teavitamiseks uuenduslikke viise leida!

Kuidas taotleda?

Võite esitada taotluse, kui: 

 • saate osaleda meie kohustuslikul koolitusel, mis toimub 2018. aasta oktoobris;
 • olete ülikooli immatrikuleeritud ja õpite seal saadikuks olemise perioodi jooksul (september 2018–september 2019);
 • olete ELi kodanik;
 • valdate vabalt inglise ja ühte selle riigi keelt, kus te õpite.

ELi üliõpilassaadikud 2018.–2019. õppeaastaks on välja valitud. Vaadake nimekirja ülikoolidest, mis nimetatud õppeaastal ELi üliõpilassaadikuid võõrustavad.

Teave seoses 2019.–2020. õppeaasta taotlustega avalikustatakse 2019. aasta märtsis.

Kontakt

Kui soovite selle projekti kohta rohkem teavet, võite võtta meiega ühendust järgmisel e-posti aadressil: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu