Studenti ambasadori zapošljavanja u EU-u

Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Studenti ambasadori zapošljavanja u EU-u

Student ste i želite na dobrovoljnoj osnovi promicati mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a na svojem fakultetu? Postanite student ambasador zapošljavanja u institucijama EU-a!

Zahvaljujući tom iskustvu moći ćete:

 • saznati više o mogućnostima zapošljavanja u EU-u te ih promicati među svojim kolegama
 • stvoriti fantastičnu studentsku mrežu kontakata diljem Europe
 • tijekom studija steći radno iskustvo kojim ćete obogatiti svoj životopis
 • razvijati vještine u području javnog govorenja, marketinga i ljudskih resursa
 • dobiti potpuno osposobljavanje i mentorstvo tijekom cijelog mandata
 • upoznati dužnosnike EU-a na visokom položaju
 • dobiti preporuke na temelju svojeg rada.

Tražimo motivirane, otvorene ljude koji žele promicati mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a na svojem fakultetu.
Kao poslodavac koji uživa velik ugled i zapošljava najbolje diplomante, tražimo ambasadore na nekim od najboljih europskih sveučilišta.

Programom za ambasadore zapošljavanja u institucijama EU-a želimo inovativno promovirati sjajne prilike koje nudimo:

 • pohađanjem sajmova zapošljavanja ili održavanjem prezentacija kolegama studentima
 • razvojem sveučilišnih mreža i informiranjem
 • aktivnim sudjelovanjem na društvenim mrežama
 • odgovaranjem na pitanja o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a.

 

Želite iz prve ruke saznati kako je biti „ambasador zapošljavanja u institucijama EU-a”?

 

Koji su ambasadorovi poslovi?

 • osoba je za kontakt za studente koje zanima zapošljavanje u institucijama EU-a
 • istražuje ciljne skupine i kontaktira sa sveučilišnim medijima
 • sastavlja popise adresa e-pošte i šalje informacije o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a odgovarajućim komunikacijskim kanalima
 • održava prezentacije, prisustvuje događanjima na fakultetima koja se odnose na mogućnosti zapošljavanja te pronalazi zanimljive govornike
 • obavlja mjesečne zadaće i redovito izvješćuje o aktivnostima
 • održava i redovito prati stranicu na Facebooku / prisutnost na internetu.

 

Koga tražimo?

Tražimo motivirane ambasadore koji žele promicati prednosti zapošljavanja u institucijama EU-a, a imaju sljedeće vještine:

 • izvrsne komunikacijske vještine
 • vještine umrežavanja
 • želja za dijeljenjem i učenjem
 • sposobnost prilagodbe
 • dobre organizacijske vještine
 • sposobnost postizanja kvalitete i rezultata
 • inovativan i kreativan pristup
 • otpornost.

 

Minimalni zahtjevi

 • posvetiti barem dva sata tjedno poslovima ambasadora
 • organizirati barem jedno događanje ili prezentaciju o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a ili sudjelovati na njima
 • redovito komunicirati sa svojim koordinatorom za zapošljavanje u institucijama EU-a
 • sudjelovati u svim ponuđenim oblicima osposobljavanja (na internetu)
 • voditi dnevnik aktivnosti i redovito slati izvješća.

Navedeni su minimalni zahtjevi, a s obzirom na svoje studentske obveze vi ćete sami ocijeniti koliko ćete vremena posvetiti promidžbi te kako ćete promicati mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a među kolegama studentima. Tražimo kreativne ambasadore koji će osmisliti inovativne načine promicanja zapošljavanja u institucijama EU-a!

 

Kako se prijaviti

Postupak odabira za akademsku godinu 2022./23. počinje u veljači/ožujku 2022.

Ako ispunjavate sljedeće uvjete: 

 • državljanin ste države članice EU-a
 • tečno govorite engleski i jedan od jezika države u kojoj studirate
 • spremni ste u listopadu 2022. sudjelovati u našem obveznom jednodnevnom osposobljavanju
 • za vrijeme obavljanja poslova ambasadora (listopad 2022. – rujan 2023.) bit ćete upisani na fakultet i pohađati predavanja

Imajte na umu da se popis uključenih sveučilišta sastavlja u suradnji s nacionalnim državnim tijelima. Za sada nismo u mogućnosti pružiti potporu studentima ambasadorima s drugih sveučilišta i u pravilu ne mijenjamo taj popis. Ako vaše sveučilište nije na popisu, posjetite naše stranice dogodine i potražite ažurirani popis.

 

Kontakt

Ako imate pitanja, obratite nam se na: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu