Studenti ambasadori zapošljavanja u EU-u

Početna stranica > Job opportunities > Studenti ambasadori zapošljavanja u EU-u

Student ste i želite promicati mogućnosti zapošljavanja u EU-u na svojem fakultetu? Postanite student ambasador zapošljavanja u EU -u!

Zahvaljujući tom iskustvu moći ćete:

 • saznati više o mogućnostima zapošljavanja u EU-u te ih promicati među svojim kolegama
 • stvoriti fantastičnu studentsku mrežu kontakata diljem Europe
 • tijekom studija steći radno iskustvo kojim ćete obogatiti svoj životopis
 • razvijati vještine u području javnog govorenja, marketinga i ljudskih resursa
 • dobiti potpuno osposobljavanje i mentorstvo tijekom cijelog mandata
 • upoznati dužnosnike EU-a na visokom položaju
 • Pismo preporuke na temelju vaše uspješnosti

Tražimo motivirane, otvorene ljude koji žele promicati mogućnosti zapošljavanja u EU-u na svojem fakultetu.
Kao poslodavac koji uživa velik ugled i zapošljava najbolje diplomante, tražimo ambasadore na nekim od najboljih europskih sveučilišta.

Programom za ambasadore zapošljavanja u EU-u želimo inovativno promovirati sjajne prilike koje nudimo:

 • pohađanjem sajmova zapošljavanja ili održavanjem prezentacija kolegama studentima
 • razvojem sveučilišnih mreža i informiranjem
 • aktivnim sudjelovanjem na društvenim mrežama
 • odgovaranjem na pitanja o mogućnostima zapošljavanja u EU-u

 

Koji su ambasadorovi poslovi?
 • osoba je za kontakt za studente koje zanima zapošljavanje u institucijama EU-a
 • istražuje ciljne skupine i kontaktira sa sveučilišnim medijima
 • sastavlja popise adresa e-pošte i šalje informacije o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a odgovarajućim komunikacijskim kanalima
 • održava prezentacije, prisustvuje događanjima na fakultetima koja se odnose na mogućnosti zapošljavanja te pronalazi zanimljive govornike
 • obavlja mjesečne zadaće i redovito izvješćuje o aktivnostima
 • održava i redovito prati stranicu na Facebooku / prisutnost na internetu
Koga tražimo?

Tražimo motivirane ambasadore koji žele promicati prednosti zapošljavanja u institucijama EU-a, a imaju sljedeće vještine:

 • Izvrsne komunikacijske vještine
 • Vještine umrežavanja
 • Želja za dijeljenjem i učenjem
 • Sposobnost prilagodbe
 • Dobre organizacijske vještine
 • Sposobnost postizanja kvalitete i rezultata
 • Inovativan i kreativan pristup
 • Otpornost
Minimalni zahtjevi
 • posvetiti barem dva sata tjedno poslovima ambasadora
 • organizirati barem jedno događanje ili prezentaciju o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a ili sudjelovati na njima
 • redovito komunicirati sa svojim koordinatorom za zapošljavanje u institucijama EU-a
 • sudjelovati u svim ponuđenim oblicima osposobljavanja (na internetu)
 • voditi dnevnik aktivnosti i redovito slati izvješća

Navedeni su minimalni zahtjevi, a s obzirom na svoje studentske obveze vi ćete sami ocijeniti koliko ćete vremena posvetiti promidžbi te kako ćete promicati mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a među kolegama studentima. Tražimo kreativne ambasadore koji će osmisliti inovativne načine promicanja zapošljavanja u institucijama EU-a!

Kako se prijaviti

Ako ispunjavate sljedeće uvjete: 

 • spremni ste sudjelovati u našem obveznom jednodnevnom tečaju osposobljavanja koji će se održati u rujnu/listopadu 2019.
 • upisani ste na fakultet i pohađate predavanja na fakultetu u razdoblju obavljanja poslova ambasadora (rujan 2019. – rujan 2020.)
 • biti građanin EU-a
 • tečno govorite engleski i jedan od jezika države u kojoj studirate

Prijaviti se možete na internetu u razdoblju od 22. veljače do 25. ožujka 2019. Za podnošenje prijave popunite sljedeći obrazac.

Budete li uspješni u prvom krugu, u travnju 2019. morat ćete ispuniti upitnik putem interneta. Svi koji se prijave dobit će e-poštom više informacija o toj drugoj fazi.

Imajte na umu da se popis uključenih sveučilišta sastavlja u suradnji s nacionalnim državnim tijelima. Za sada nismo u mogućnosti pružiti potporu studentima ambasadorima s drugih sveučilišta i u pravilu ne mijenjamo taj popis. Ako vaše sveučilište nije na popisu, posjetite naše stranice dogodine i potražite ažurirani popis.

Kontakt

Ako imate pitanja, obratite nam se na: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu