Studenti ambasadori zapošljavanja u EU-u

Student ste i želite promicati mogućnosti zapošljavanja u EU-u na svojem fakultetu? Postanite student ambasador zapošljavanja u EU-u!

Kao student ambasador možete:

 • saznati više o mogućnostima zapošljavanja u EU-u te ih promicati među kolegama studentima
 • stvoriti fantastičnu studentsku mrežu kontakata diljem Europe
 • tijekom studija steći radno iskustvo kojim ćete obogatiti svoj životopis
 • razviti vještine u području javnog govorenja, marketinga i ljudskih resursa
 • dobiti potpuno osposobljavanje i mentorstvo tijekom cijelog mandata
 • upoznati dužnosnike EU-a na visokom položaju
 • dobiti pismo preporuke na temelju vaše uspješnosti

Tražimo motivirane, otvorene ljude koji žele promicati mogućnosti zapošljavanja u EU-u na svojem fakultetu.

Kao poslodavac koji uživa velik ugled i zapošljava najbolje diplomantima, tražimo ambasadore na nekim od najboljih europskih sveučilišta.

Programom za ambasadore zapošljavanja u EU-u želimo inovativno promovirati sjajne prilike koje nudimo:

 • pohađanjem sajmova zapošljavanja ili održavanjem prezentacija kolegama studentima
 • razvojem sveučilišnih mreža i informiranjem
 • aktivnim sudjelovanjem na društvenim mrežama
 • odgovaranjem na pitanja o mogućnostima zapošljavanja u EU-u
Koji su ambasadorovi poslovi?
 • osoba je za kontakt za studente koje zanima zapošljavanje u institucijama EU-a
 • istražuje ciljne skupine i kontaktira sa sveučilišnim medijima
 • sastavlja popise adresa e-pošte i šalje informacije o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a odgovarajućim komunikacijskim kanalima
 • održava prezentacije, prisustvuje događanjima na fakultetima koja se odnose na mogućnosti zapošljavanja te pronalazi zanimljive govornike
 • obavlja mjesečne zadaće i redovito izvješćuje o aktivnostima
 • održava i redovito prati stranice na Facebooku/ prisutnost na internetu
Koga tražimo?

Tražimo motivirane ambasadore koji žele promicati prednosti zapošljavanja u institucijama EU-a, a imaju sljedeće vještine:

 • izvrsne komunikacijske vještine
 • vještine umrežavanja
 • spremnost za dijeljenje i učenje
 • sposobnost prilagodbe
 • dobre organizacijske sposobnosti
 • sposobnost postizanja kvalitete i rezultata
 • inovativan i kreativan pristup
 • otpornost
Minimalni zahtjevi
 • posvetiti barem dva sata tjedno poslovima ambasadora
 • organizirati barem jedno događanje ili prezentaciju o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a ili sudjelovati na njima
 • redovito komunicirati sa svojim koordinatorom za zapošljavanje u institucijama EU-a
 • sudjelovati u svim ponuđenim oblicima osposobljavanja (na internetu)
 • voditi dnevnik aktivnosti i redovito slati izvješća

Navedeni su minimalni zahtjevi, a s obzirom na svoje studentske obveze vi ćete sami ocijeniti koliko ćete vremena posvetiti promidžbi te kako ćete promicati mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a među kolegama studentima. Tražimo kreativne ambasadore koji će osmisliti inovativne načine promicanja zapošljavanja u institucijama EU-a!

Kako se prijaviti

Ako ispunjavate sljedeće uvjete:

 • spremni ste sudjelovati u našem obveznom tečaju osposobljavanja koji će se održati u
  listopadu 2018.
 • upisani ste na fakultet i pohađate predavanja na fakultetu u razdoblju obavljanja poslova ambasadora (rujan 2018. – rujan 2019.)
 • građanin ste EU-a
 • tečno govorite engleski i jedan od jezika države u kojoj studirate

možete se prijaviti od
1. ožujka do 23. ožujka 2018. s pomoću ovog elektroničkog
obrasca.

Budete li uspješni u prvom krugu, u
travnju 2018. morat ćete obaviti intervju putem interneta. O toj drugoj fazi kandidati će dobiti više informacija e-poštom.

Imajte na umu da se
popis uključenih sveučilišta sastavlja u suradnji s nacionalnim državnim tijelima. Za sada nismo u mogućnosti pružiti potporu studentima ambasadorima s drugih sveučilišta i u pravilu ne mijenjamo taj popis.

Ako vaše sveučilište nije na popisu, dogodine na našim stranicama potražite ažurirani popis sveučilišta.

Kontakt

Želite li saznati više o projektu, pišite nam na adresu:
EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu