Studenti ambasadori zapošljavanja u EU-u

Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Studenti ambasadori zapošljavanja u EU-u

Student ste i želite na dobrovoljnoj osnovi promicati mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a na svojem fakultetu? Postanite student ambasador zapošljavanja u institucijama EU-a!

Zahvaljujući tom iskustvu moći ćete:

 • saznati više o mogućnostima zapošljavanja u EU-u te ih promicati među svojim kolegama
 • stvoriti fantastičnu studentsku mrežu kontakata diljem Europe
 • tijekom studija steći radno iskustvo kojim ćete obogatiti svoj životopis
 • razvijati vještine u području javnog govorenja, marketinga i ljudskih resursa
 • dobiti potpuno osposobljavanje i mentorstvo tijekom cijelog mandata
 • upoznati dužnosnike EU-a na visokom položaju
 • dobiti preporuke na temelju svojeg rada.

Tražimo motivirane, otvorene ljude koji žele promicati mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a na svojem fakultetu.
Kao poslodavac koji uživa velik ugled i zapošljava najbolje diplomante, tražimo ambasadore na nekim od najboljih europskih sveučilišta.

Programom za ambasadore zapošljavanja u institucijama EU-a želimo inovativno promovirati sjajne prilike koje nudimo:

 • pohađanjem sajmova zapošljavanja ili održavanjem prezentacija kolegama studentima
 • razvojem sveučilišnih mreža i informiranjem
 • aktivnim sudjelovanjem na društvenim mrežama
 • odgovaranjem na pitanja o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a.

 

Želite iz prve ruke saznati kako je biti „ambasador zapošljavanja u institucijama EU-a”?

 

Koji su ambasadorovi poslovi?

 • osoba je za kontakt za studente koje zanima zapošljavanje u institucijama EU-a
 • istražuje ciljne skupine i kontaktira sa sveučilišnim medijima
 • sastavlja popise adresa e-pošte i šalje informacije o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a odgovarajućim komunikacijskim kanalima
 • održava prezentacije, prisustvuje događanjima na fakultetima koja se odnose na mogućnosti zapošljavanja te pronalazi zanimljive govornike
 • obavlja mjesečne zadaće i redovito izvješćuje o aktivnostima
 • održava i redovito prati stranicu na Facebooku / prisutnost na internetu.

 

Koga tražimo?

Tražimo motivirane ambasadore koji žele promicati prednosti zapošljavanja u institucijama EU-a, a imaju sljedeće vještine:

 • izvrsne komunikacijske vještine
 • vještine umrežavanja
 • želja za dijeljenjem i učenjem
 • sposobnost prilagodbe
 • dobre organizacijske vještine
 • sposobnost postizanja kvalitete i rezultata
 • inovativan i kreativan pristup
 • otpornost.

 

Minimalni zahtjevi

 • posvetiti barem dva sata tjedno poslovima ambasadora
 • organizirati barem jedno događanje ili prezentaciju o mogućnostima zapošljavanja u institucijama EU-a ili sudjelovati na njima
 • redovito komunicirati sa svojim koordinatorom za zapošljavanje u institucijama EU-a
 • sudjelovati u svim ponuđenim oblicima osposobljavanja (na internetu)
 • voditi dnevnik aktivnosti i redovito slati izvješća.

Navedeni su minimalni zahtjevi, a s obzirom na svoje studentske obveze vi ćete sami ocijeniti koliko ćete vremena posvetiti promidžbi te kako ćete promicati mogućnosti zapošljavanja u institucijama EU-a među kolegama studentima. Tražimo kreativne ambasadore koji će osmisliti inovativne načine promicanja zapošljavanja u institucijama EU-a!

 

Kako se prijaviti

Ako ispunjavate sljedeće uvjete: 

 • državljanin ste države članice EU-a
 • tečno govorite engleski i jedan od jezika države u kojoj studirate
 • spremni ste u listopadu 2021. sudjelovati u našem obveznom jednodnevnom osposobljavanju
 • za vrijeme obavljanja poslova ambasadora (listopad 2021. – rujan 2022.) bit ćete upisani na fakultet i pohađati predavanja

Prijaviti se možete na internetu od 15. veljače do 19. ožujka 2021. Za podnošenje prijave popunite ovaj obrazac.

Prođete li uspješno prvi krug, dobit ćete poziv na internetski intervju u travnju 2021. Odabrani kandidati dobit će e-poštom više informacija o tom drugom krugu.

Imajte na umu da se popis uključenih sveučilišta sastavlja u suradnji s nacionalnim državnim tijelima. Za sada nismo u mogućnosti pružiti potporu studentima ambasadorima s drugih sveučilišta i u pravilu ne mijenjamo taj popis. Ako vaše sveučilište nije na popisu, posjetite naše stranice dogodine i potražite ažurirani popis.

 

Kontakt

Ako imate pitanja, obratite nam se na: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu