Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ

Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ

Ak si študent a chcel by si na svojej univerzite ako dobrovoľník propagovať prácu v inštitúciách EÚ, neváhaj a prihlás sa na pozíciu študentského ambasádora pre kariéru v EÚ.

V rámci tejto skúsenosti budeš mať možnosť:

 • dozvedieť sa viac o kariérnych možnostiach v EÚ a odporúčať ich spolužiakom,
 • vybudovať si úžasnú študentskú sieť kontaktov po celej Európe,
 • získať pracovné skúsenosti počas štúdia, ktoré zvýšia hodnotu tvojho životopisu,
 • rozvíjať svoje zručnosti vo vystupovaní na verejnosti, v marketingu a v oblasti ľudských zdrojov,
 • absolvovať kompletné zaškolenie na túto úlohu a pracovať pod odborným vedením,
 • získať prístup k vysokopostaveným úradníkom EÚ,
 • získať odporúčací list na základe práce, ktorú odvedieš.

Hľadáme motivovaných, spoločenských ľudí, ktorí by na svojej univerzite zanietene propagovali kariéru v EÚ.
Ako vysoko cenený zamestnávateľ tých najlepších absolventov hľadáme ambasádorov, ktorí by šírili dobré meno EÚ na tých najkvalitnejších európskych univerzitách.

Súčasťou programu študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ je hľadanie inovatívnych spôsobov, ako propagovať skvelé príležitosti, ktoré ponúkajú inštitúcie EÚ. Patrí medzi ne napríklad:

 • účasť na veľtrhoch práce alebo príprava prezentácií pre spolužiakov,
 • rozvoj siete univerzít a poskytovanie informácií,
 • zabezpečovanie aktívnej prítomnosti na internete a v sociálnych médiách,
 • odpovedanie na otázky týkajúce sa kariéry v EÚ.

 

Chceš počuť o skúsenostiach z prvej ruky, ktoré zažili ambasádori pre kariéru v EÚ?

 

Čo je úlohou študentského ambasádora?

 • Pôsobiť ako kontaktná osoba pre študentov, ktorí sa zaujímajú o kariéru v EÚ
 • Vykonávať prieskum v cieľových skupinách a kontaktovať univerzitné médiá
 • Zostavovať e-mailový adresár a vhodnými prostriedkami šíriť informácie o kariére v EÚ
 • Pripravovať prezentácie, zúčastňovať sa na univerzitných podujatiach týkajúcich sa kariéry a vyhľadávať zaujímavých rečníkov
 • Plniť mesačné úlohy a pravidelne podávať správy o svojich činnostiach
 • Spravovať a pravidelne monitorovať špecializovanú stránku na Facebooku a ďalšie online aktivity

 

Koho hľadáme?

Hľadáme motivovaných ambasádorov, ktorí chcú propagovať výhody kariéry v EÚ a majú tieto schopnosti:

 • vynikajúce komunikačné zručnosti,
 • zručnosti v nadväzovaní kontaktov,
 • ochotu deliť sa o informácie a učiť sa,
 • prispôsobivosť,
 • dobré organizačné zručnosti,
 • schopnosť dosahovať výsledky a kvalitu,
 • inovatívny a tvorivý prístup,
 • odolnosť proti záťaži.

 

Minimálne požiadavky

 • Venovať úlohe ambasádora aspoň dve hodiny týždenne
 • Usporiadať minimálne jednu akciu alebo prezentáciu zaoberajúcu sa kariérou v EÚ alebo sa zúčastniť na minimálne jednej takejto akcii alebo prezentácii
 • Pravidelne komunikovať so svojím koordinátorom pre kariéru v EÚ
 • Zúčastňovať sa na všetkých ponúkaných školeniach (online)
 • Viesť si záznamy a pravidelne podávať správy o svojej činnosti

Rozhodnutie, koľko času budete propagácii kariéry v EÚ venovať nad rámec týchto minimálnych požiadaviek a ako ju zladíte so svojimi akademickými povinnosťami, je len na vás. Takisto sami rozhodujete o tom, ako budete kariéru v EÚ propagovať. Hľadáme ambasádorov, ktorí sú tvoriví a dokážu inovatívne propagovať kariéru v EÚ!

 

Ako podať žiadosť

Ak... 

 • si občanom EÚ,
 • plynulo hovoríš anglicky a jedným z jazykov krajiny, v ktorej študuješ,
 • sa môžeš zúčastniť na našom povinnom jednodňovom školení v októbri 2021,
 • si počas pôsobenia na pozícii ambasádora (október 2021 – september 2022) zapísaný na štúdium a študuješ na univerzite,

Prihlášku môžeš podať online od 15. februára do 19. marca 2021. Ak sa chceš prihlásiť, vyplň tento formulár.

Kandidáti, ktorí úspešne prejdú prvým kolom, dostanú pozvanie na online pohovor, ktorý sa uskutoční v apríli 2021. Vybraným kandidátom zároveň pošleme e-mail s ďalšími informáciami o druhej fáze výberu.

Pripomíname, že zoznam zapojených univerzít bol vytvorený v spolupráci s vládami jednotlivých štátov. V súčasnosti nemôžeme podporiť ambasádorov na iných univerzitách a vo všeobecnosti tento zoznam nemeníme. Ak tvoja univerzita nie je na zozname, navštív túto stránku budúci rok a pozri si aktuálny zoznam.

 

Kontakt

V prípade ďalších otázok sa na nás môžeš kedykoľvek obrátiť na adrese: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu