Študenti ambasadorji zaposlitev EU

Home > Job opportunities > Študenti ambasadorji zaposlitev EU

Če želite v času študija na svoji univerzi promovirati poklicne poti v institucijah EU, se lahko prijavite za študenta ambasadorja zaposlitev EU.

Študent ambasador:

 • seznani se z možnostmi za zaposlitev v institucijah EU in jih predstavi drugim študentom
 • vzpostavi fantastično študentsko mrežo v Evropi
 • pridobi izkušnjo, ki bo v njegovem življenjepisu vzbudila pozornost bodočih delodajalcev
 • razvije veščine javnega nastopanja, trženja in kadrovanja
 • deležen je uvajanja in dela pod vodstvom mentorja ves čas ambasadorskega dela
 • ima dostop do visokih uradnikov EU
 • dobi priporočilo na podlagi svojega dela

Iščemo motivirane, odprte, zavzete ljudi, ki bodo na svoji univerzi promovirali poklicne poti v institucijah EU.
Institucije EU so delodajalec, ki zaposluje najboljše diplomante, zato iščemo ambasadorje zaposlitev EU na nekaterih najuglednejših evropskih univerzah.

Shema ambasadorji zaposlitev EU si prizadeva inovativno promovirati odlične poklicne možnosti, ki jih ponujajo institucije EU, denimo z:

 • zaposlitvenimi sejmi in predstavitvami študentom
 • študentsko mrežo in obveščanjem na univerzi
 • aktivno navzočnostjo na spletu in v družbenih medijih
 • odgovori na vprašanja o zaposlitvi v institucijah EU

 

Delo študenta ambasadorja
 • Kontaktna oseba za študente, ki jih zanima zaposlitev v institucijah EU
 • Raziskovanje ciljnih skupin in stiki z univerzitetnimi mediji
 • Priprava poštnih seznamov in ustrezno obveščanje o poklicnih možnostih v institucijah EU
 • Priprava predstavitev, udeležba na zaposlitvenih dogodkih na univerzi in iskanje zanimivih govorcev
 • Izvajanje mesečnih nalog in redno poročanje o svojih dejavnostih
 • Urejanje in redno spremljanje namenske strani na Facebooku/spletna vidnost
Koga iščemo

Iščemo motivirane študente ambasadorje, ki želijo promovirati prednosti zaposlitve v instituciji EU in imajo naslednje kompetence:

 • odlične komunikacijske spretnosti
 • veščine v navezovanju stikov
 • pripravljenost na učenje in sodelovanje
 • sposobnost prilagajanja
 • dobre organizacijske spretnosti
 • kakovost dela in doseganje rezultatov
 • inovativen in kreativen pristop
 • vzdržljivost
Minimalne zahteve
 • Najmanj dve uri ambasadorskega dela na teden
 • Priprava najmanj ene predstavitve poklicnih poti v institucijah EU oziroma udeležba na dogodku
 • Redno sodelovanje s svojim koordinatorjem za zaposlitev EU
 • Udeležba na vseh (spletnih) usposabljanjih
 • Vodenje dnevnika dejavnosti in redno poročanje

Razen teh minimalnih zahtev pravzaprav sami odločate, koliko promocijske dejavnosti lahko opravljate poleg svojega študija in kako boste drugim študentom predstavili poklicne poti v institucijah EU. Iščemo ambasadorje z ustvarjalnimi novimi zamislimi za promoviranje poklicnih poti v institucijah EU!

Prijavni postopek

Izbirni postopek za študijsko leto 2020/2021 se bo začel februarja/marca 2020.

Če… 

 • se lahko udeležite obveznega tečaja usposabljanja septembra/oktobra 2020
 • ste vpisani na univerzo in boste redno študirali v času opravljanja ambasadorskih nalog (september 2020–september 2021)
 • ste državljan EU
 • tekoče obvladate angleščino in enega od jezikov države, v kateri študirate

Izbirni postopek za študijsko leto 2020/2021 se bo začel februarja/marca 2020.

Opozarjamo, da smo v sodelovanju z nacionalnimi vladami pripravili seznam sodelujočih univerz. Trenutno ne moremo podpirati ambasadorjev na drugih univerzah, seznama praviloma tudi ne spreminjamo.

Marca 2020 bomo na tem spletišču objavili dodatne informacije o prijavah za akademsko leto 2020/21.

Kontakt

Če imate vprašanja, se lahko obrnete na nas: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu