Študenti ambasadorji zaposlitev EU

Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Študenti ambasadorji zaposlitev EU

Če želite v času študija na svoji univerzi promovirati poklicne poti v institucijah EU, se lahko prijavite za prostovoljnega študenta ambasadorja zaposlitev EU.

Študent ambasador:

 • se seznani z možnostmi za zaposlitev v institucijah EU in jih predstavi drugim študentom
 • vzpostavi fantastično študentsko mrežo v Evropi
 • pridobi izkušnjo, ki bo v njegovem življenjepisu vzbudila pozornost bodočih delodajalcev
 • razvije veščine javnega nastopanja, trženja in kadrovanja
 • je deležen uvajanja in dela pod vodstvom mentorja ves čas ambasadorskega dela
 • ima dostop do visokih uradnikov EU
 • dobi priporočilo na podlagi svojega dela

Iščemo motivirane, odprte, zavzete ljudi, ki bodo na svoji univerzi promovirali poklicne poti v institucijah EU.
Institucije EU so delodajalec, ki zaposluje najboljše diplomante, zato iščemo ambasadorje zaposlitev EU na nekaterih najuglednejših evropskih univerzah.

Shema ambasadorji zaposlitev EU si prizadeva inovativno promovirati odlične poklicne možnosti, ki jih ponujajo institucije EU, denimo z:

 • zaposlitvenimi sejmi in predstavitvami študentom
 • študentsko mrežo in obveščanjem na univerzi
 • aktivno navzočnostjo na spletu in v družbenih medijih
 • odgovori na vprašanja o zaposlitvi v institucijah EU

 

Želite izvedeti več o izkušnjah ambasadorjev zaposlitev EU?

 

Delo študenta ambasadorja

 • kontaktna oseba za študente, ki jih zanima zaposlitev v institucijah EU
 • raziskovanje ciljnih skupin in stiki z univerzitetnimi mediji
 • priprava poštnih seznamov in ustrezno obveščanje o poklicnih možnostih v institucijah EU
 • priprava predstavitev, udeležba na zaposlitvenih dogodkih na univerzi in iskanje zanimivih govorcev
 • izvajanje mesečnih nalog in redno poročanje o svojih dejavnostih
 • urejanje in redno spremljanje namenske strani na Facebooku/spletna vidnost

Koga iščemo

Iščemo motivirane študente ambasadorje, ki želijo promovirati prednosti zaposlitve v instituciji EU in imajo naslednje kompetence:

 • odlične komunikacijske spretnosti
 • veščine v navezovanju stikov
 • pripravljenost na učenje in sodelovanje
 • sposobnost prilagajanja
 • dobre organizacijske spretnosti
 • kakovost dela in doseganje rezultatov
 • inovativen in kreativen pristop
 • vzdržljivost

Minimalne zahteve

 • najmanj dve uri ambasadorskega dela na teden
 • priprava najmanj ene predstavitve poklicnih poti v institucijah EU oziroma udeležba na dogodku
 • redno sodelovanje s svojim koordinatorjem za zaposlitev EU
 • udeležba na vseh (spletnih) usposabljanjih
 • vodenje dnevnika dejavnosti in redno poročanje

Razen teh minimalnih zahtev pravzaprav sami odločate, koliko promocijske dejavnosti boste opravljali poleg svojega študija in kako boste drugim študentom predstavili poklicne poti v EU. Iščemo ambasadorje z ustvarjalnimi novimi zamislimi za promoviranje poklicnih poti v institucijah EU!

Prijavni postopek

Izbirni postopek za študijsko leto 2023/24 se bo začel februarja/marca 2023.

Izpolnjujete naslednja merila? 

 • imate državljanstvo EU
 • obvladate angleščino in enega od jezikov države, v kateri študirate
 • udeležite se lahko obveznega enodnevnega tečaja usposabljanja oktobra 2023
 • vpisani ste na univerzo in boste redno študirali v času opravljanja ambasadorskih nalog (oktober 2023–september 2024)

Opozarjamo, da smo v sodelovanju z nacionalnimi vladami pripravili seznam sodelujočih univerz. Trenutno ne moremo podpirati ambasadorjev na drugih univerzah, seznama praviloma tudi ne spreminjamo. Če vaše univerze ni na seznamu, vas vabimo, da nas ponovno obiščete drugo leto in preverite posodobljeni seznam.

Kontakt

Če imate vprašanja, se lahko obrnete na nas: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu