Evropský parlament

Evropský parlament je společně s Radou Evropské unie hlavním rozhodovacím orgánem EU. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni občany EU v přímých volbách každých 5 let. Poslední volby se uskutečnily v květnu 2014. V Evropském parlamentu pracuje přibližně 8 000 úředníků a dalších zaměstnanců. Pocházejí ze všech členských států EU a pracují ve třech sídlech Evropského parlamentu (v Bruselu, Lucemburku a ve Štrasburku) a dále v informačních kancelářích, které Parlament provozuje v členských zemích.

Evropský parlament nabírá úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance na základě veřejných výběrových řízení pořádaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO). Kromě toho si poslanci Evropského parlamentu vybírají své akreditované parlamentní asistenty. Za nábor zaměstnanců agentur jsou odpovědné zprostředkovatelské agentury. Vyslaní národní odborníci jsou pak nabíráni prostřednictvím stálého zastoupení příslušného členského státu při Evropské unii. Evropský parlament rovněž v průběhu celého roku nabízí různé stáže.

Odborná stáž

Schumanovy stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko), Ostatní města v EU, Štrasburk (Francie)
Instituce/ Agentura: Evropský parlament
Druh smlouvy: Stáže

Účelem tzv. Schumanovy stáže je rozšířit vzdělání a odbornou přípravu občanů EU o evropský prvek a seznámit je s fungováním Evropského parlamentu.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol ve věku 18 let a více. Uchazeči musí důkladně ovládat dva úřední jazyky Evropské unie a nesměli pracovat déle než dva po sobě následující měsíce v orgánu nebo instituci EU.

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Placená stáž: ano, přibližně 1 300 eur.

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října

Více informací: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage