Europa-Parlamentet

Sammen med Rådet er Europa-Parlamentet EU's vigtigste beslutningstagende organ. Det vælges direkte af vælgerne i EU hvert 5. år. Sidste valg blev holdt i maj 2014. EU-Parlamentet beskæftiger i alt ca. 8 000 tjenestemænd og øvrige medarbejdere. De kommer fra alle EU's medlemslande og er udstationeret på Parlamentets tre arbejdssteder (Luxembourg, Strasbourg og Bruxelles) eller arbejder på informationskontorerne i medlemslandene.

EU-Parlamentet ansætter tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte via åbne udvælgelsesprøver, der afholdes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor. Desuden ansætter EU-Parlamentets medlemmer deres egne akkrediterede parlamentariske assistenter. Medarbejderne i agenturerne bliver ansat via arbejdsformidlingskontorer. Udsendte nationale eksperter rekrutteres gennem deres hjemlands faste repræsentation ved Den Europæiske Union. EU-Parlamentet tilbyder desuden flere praktikophold i løbet af året.

Praktik

Schuman-praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien), Luxembourg (Luxembourg), Andre byer i EU, Strasbourg (Frankrig)
Institution/agentur: Europa-Parlamentet
Kontrakttype: Praktikant

Robert Schuman-praktikophold skal bidrage til EU-borgernes europæiske og faglige uddannelse og give dem et indblik i Europa-Parlamentets arbejde.

Hvem kan søge? Universitetsstuderende på 18 år og derover. Ansøgerne skal have et indgående kendskab til to af EU's officielle sprog og må ikke have arbejdet i mere end to på hinanden følgende måneder i en EU-institution eller et EU-organ.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. Ca. 1 300 euro

Startdato: 1. marts og 1. oktober

Flere oplysninger: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage