Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες της ΕΕ κάθε 5 χρόνια. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Μάιο του 2014. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απασχολεί συνολικά περίπου 8.000 υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό, το οποίο προέρχεται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τοποθετείται σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου (Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, Βρυξέλλες) καθώς και στα γραφείων πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσλαμβάνει μόνιμους, έκτακτους και συμβασιούχους υπαλλήλους μέσω γενικών διαγωνισμών που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού. Επιπλέον, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσλαμβάνουν διαπιστευμένους βοηθούς. Η πρόσληψη προσωρινών υπαλλήλων γίνεται μέσω γραφείων απασχόλησης. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσλαμβάνει αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του κράτους μέλους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει επίσης διάφορες περιόδους πρακτικής άσκησης όλο τον χρόνο.

Πρακτική άσκηση

Περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Άλλες πόλεις της ΕΕ, Στρασβούργο (Γαλλία)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Στόχος των περιόδων πρακτικής άσκησης Schuman είναι η συμβολή στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των Ευρωπαίων πολιτών και η παροχή εμπειρίας σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου ηλικίας 18 ετών και πάνω. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχουν εργαστεί για περισσότερο από δύο συνεχείς μήνες σε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.300 ευρώ

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage