Euroopa Parlament

Euroopa Parlament on koos Euroopa Liidu Nõukoguga ELi peamine otsuseid tegev organ. ELi kodanikud valivad selle liikmed otse iga viie aasta järel. Viimased valimised toimusid 2014. aasta mais. Euroopa Parlamendis töötab kokku umbes 8000 ametnikku ja muud töötajat. Nad on pärit kõigist ELi liikmesriikidest ning lähetatud tööle Euroopa Parlamenti, mille töö toimub kolmes linnas (Luxembourg, Strasbourg, Brüssel) ning liikmesriikides asuvates infobüroodes.

Euroopa Parlament värbab ametnikke, ajutisi või lepingulisi töötajaid Euroopa Personalivaliku Ameti korraldatud avalike konkursside kaudu. Lisaks värbavad Euroopa Parlamendi liikmed ise oma registreeritud assistendid. Ajutiste teenistujate töölevõtmise eest vastutavad tööhõivebürood. Lähetatud riiklike ekspertide värbamisega tegelevad nende liikmesriikide alalised esindused Euroopa Liidu juures. Euroopa Parlament pakub aastaringselt ka praktikavõimalusi.

Praktika

Schumani praktika

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia), Luxembourg (Luksemburg), Muud ELi linnad, Strasbourg (Prantsusmaa)
Institutsioon/amet: Euroopa Parlament
Lepingu liik: Praktikant

Schumani praktika eesmärk on panustada ELi kodanike Euroopa kutseharidusse ja -koolitusse ning see annab ülevaate Euroopa Parlamendi tehtavast tööst.

Kes saavad kandideerida? Üle 18-aastased ülikoolilõpetanud. Kandidaadid peaksid valdama kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt väga heal tasemel ning nad ei tohiks olla töötanud ELi institutsioonides või asutustes rohkem kui kaks järjestikust kuud.

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: Jah. Umbes 1300 eurot

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. oktoober

Lisateave: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage