Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa EU:n pääasiallinen päättävä elin. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään joka viides vuosi. Viimeksi vaalit järjestettiin toukokuussa 2014. Euroopan parlamentissa työskentelee noin 8 000 virkamiestä ja muuhun henkilöstöön kuuluvaa. Työntekijöitä on kaikista EU:n jäsenmaista, ja he työskentelevät jossakin parlamentin kolmesta toimipaikasta (Luxemburg, Strasbourg ja Bryssel) tai jäsenmaissa sijaitsevissa tiedotustoimistoissa.

Euroopan parlamentti ottaa palvelukseen virkamiehiä sekä väliaikaisia ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ns. avoimilla kilpailuilla, joita järjestää EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO). Euroopan parlamentin jäsenillä on lisäksi omia valtuutettuja avustajia. Ulkopuolisen henkilöstön rekrytoinnista vastaavat työnvälitystoimistot. Parlamentissa työskentelee myös kansallisia asiantuntijoita, joiden rekrytoinnista vastaa kunkin jäsenmaan pysyvä edustusto Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti tarjoaa myös harjoittelupaikkoja ympäri vuoden.

Työharjoittelu

Schuman-harjoittelujaksot

Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Luxemburg (Luxemburg), Muut kaupungit EU:n alueella, Strasbourg (Ranska)
Toimielin/Virasto: Euroopan parlamentti
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Schuman-harjoittelujaksojen tavoitteena on tukea EU-kansalaisten Euroopan-tuntemusta ja ammatillista koulutusta sekä antaa heille käsitys Euroopan parlamentin toiminnasta.

Kohderyhmä: Vähintään 18-vuotiaat korkeakoulututkinnon suorittaneet. Hakijan on hallittava perusteellisesti kaksi EU:n virallista kieltä eikä hän saa olla työskennellyt yhtäjaksoisesti yli kahta kuukautta EU:n toimielimessä tai muussa elimessä.

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus: noin 1 300 euroa/kuukausi.

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta

Lisätietoja: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage