Eiropas Parlaments

Kopā ar Eiropas Savienības Padomi Eiropas Parlaments ir ES galvenā lēmējinstitūcija. To tieši ievēlē ES pilsoņi ik pēc 5 gadiem. Pēdējās vēlēšanas notika 2014. gada maijā. Eiropas Parlaments nodarbina aptuveni 8000 ierēdņus un citus darbiniekus. Personāla locekļi nāk no visām ES dalībvalstīm un ir norīkoti darbam trijās Eiropas Parlamenta darba vietās (Luksemburgā, Strasbūrā un Briselē), kā arī informācijas birojos, kas atrodas dalībvalstīs.

Eiropas Parlaments pieņem darbā ierēdņus, pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus, izmantojot atklātus konkursus, ko rīko Eiropas Personāla atlases birojs. Turklāt Eiropas Parlamenta deputāti pieņem darbā akreditētus deputātu palīgus. Pagaidu darbiniekus darbā pieņem nodarbinātības aģentūras. Visbeidzot, valstu norīkotos ekspertus darbā pieņem viņu valsts pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā. Eiropas Parlaments visa gada garumā piedāvā arī dažādas prakses iespējas.

Prakse

Robēra Šūmana vārdā nosauktā prakse

Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Luksemburga (Luksemburga), Citas ES pilsētas, Strasbūra (Francija)
Iestāde/aģentūra: Eiropas Parlaments
Līguma veids: Stažieri

Robēra Šūmana vārdā nosauktās prakses mērķis ir sniegt ieguldījumu ES pilsoņu izglītībā, kas saistīta ar Eiropas Savienību, un dot arī ieskatu Eiropas Parlamenta darbā.

Kas var pieteikties: augstāko izglītību ieguvušas personas, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Kandidātiem ir ļoti labi jāpārvalda vismaz divas no ES oficiālajām valodām, un viņi nedrīkst būt iepriekš nostrādājuši ilgāk par diviem secīgiem mēnešiem kādā ES iestādē vai struktūrā.

Ilgums: 5 mēneši

Vai tiek maksāts pabalsts: jā (apmēram 1300 eiro).

Sākuma datums: 1. marts un 1. oktobris

Sīkāka informācija: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage