Europees Parlement

Samen met de Raad van de Europese Unie vormt het Europees Parlement de wetgevende macht van de EU. Het wordt om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigden in de EU. De laatste verkiezingen werden in mei 2014 gehouden. Het Europees Parlement telt in totaal ongeveer 8000 ambtenaren en andere personeelsleden. Zij komen uit alle lidstaten van de EU en werken in de drie standplaatsen van het Parlement (Luxemburg, Straatsburg en Brussel) en in de voorlichtingsbureaus in de lidstaten.

Het Europees Parlement neemt ambtenaren in vaste dienst aan, maar ook tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten. Dat gebeurt na vergelijkende onderzoeken die worden georganiseerd door EPSO, het Europees Bureau voor personeelsselectie. Daarnaast mogen de Parlementsleden zelf geaccrediteerde parlementaire medewerkers in dienst nemen. Voor uitzendkrachten kan het Parlement een beroep doen op uitzendbureaus. Tot slot zorgen de nationale vertegenwoordigingen van elke lidstaat bij de Europese Unie voor de werving en selectie van gedetacheerde nationale deskundigen. Het hele jaar daar biedt het Europees Parlement ook verschillende stageplaatsen aan.

Stage

Schumanstages

Standplaatsen: Brussel (België), Luxemburg (Luxemburg), Andere plaatsen in de EU, Straatsburg (Frankrijk)
Instelling/Agentschap: Europees Parlement
Dienstverband: Trainee

Het doel van de Schumanstages is een bijdrage te leveren aan de Europese opleiding van EU-burgers en meer inzicht te geven in de werkzaamheden van het Europees Parlement.

Voor wie? Academici van 18 jaar en ouder. Kandidaten moeten een grondige kennis hebben van twee van de officiële EU-talen en mogen nog niet meer dan twee maanden ononderbroken bij een EU-instelling of -orgaan hebben gewerkt.

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 1 300 euro per maand

Begindata: 1 maart of 1 oktober

Meer informatie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage