Parlament Europejski

Parlament Europejski pełni wraz z Radą Unii Europejskiej rolę głównego organu decyzyjnego UE. Posłowie do europarlamentu wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat. Ostatnie wybory odbyły się w maju 2014 r. Parlament Europejski zatrudnia w sumie około 8 tys. urzędników i innych pracowników. Pochodzą oni ze wszystkich krajów UE i pracują w budynkach Parlamentu, które znajdują się w trzech różnych miastach (w Luksemburg, Strasburgu i Brukseli), oraz w biurach informacyjnych w państwach członkowskich.

Parlament Europejski rekrutuje urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych w drodze otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Europosłowie rekrutują też akredytowanych asystentów parlamentarnych. Pracowników czasowych rekrutują agencje pośrednictwa pracy. Z kolei oddelegowani eksperci krajowi są zatrudniani za pośrednictwem stałego przedstawicielstwa państwa członkowskiego przy Unii Europejskiej. Parlament Europejski oferuje przez cały rok wiele różnych staży.

Staż

Stypendia im. Roberta Schumana

Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Inne miasta w krajach UE, Strasburg (Francja)
Instytucja/agencja: Parlament Europejski
Typ umowy o pracę: Stażysta

Celem stypendiów im. Roberta Schumana jest wniesienie wkładu w europejską edukację i szkolenie zawodowe obywateli UE oraz możliwość przekonania się na własne oczy, jak działa Parlament Europejski.

Kto może się zgłosić: Absolwenci szkół wyższych w wieku co najmniej 18 lat. Kandydaci powinni biegle władać dwoma językami urzędowymi Unii Europejskiej. Nie mogą mieć więcej niż dwóch kolejnych miesięcy przepracowanych w instytucji lub organie UE.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – około 1 300 euro

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października

Więcej informacji: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage