Parlament Europejski

Parlament Europejski pełni wraz z Radą Unii Europejskiej rolę głównego organu decyzyjnego UE. Posłowie do europarlamentu wybierani są w wyborach bezpośrednich co 5 lat. Ostatnie wybory odbyły się w maju 2014 r. Parlament Europejski zatrudnia w sumie około 8 tys. urzędników i innych pracowników. Pochodzą oni ze wszystkich krajów UE i pracują w budynkach Parlamentu, które znajdują się w trzech różnych miastach (w Luksemburg, Strasburgu i Brukseli), oraz w biurach informacyjnych w państwach członkowskich.

Parlament Europejski rekrutuje urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych w drodze otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). Europosłowie rekrutują też akredytowanych asystentów parlamentarnych. Pracowników czasowych rekrutują agencje pośrednictwa pracy. Z kolei oddelegowani eksperci krajowi są zatrudniani za pośrednictwem stałego przedstawicielstwa państwa członkowskiego przy Unii Europejskiej. Parlament Europejski oferuje przez cały rok wiele różnych staży.

Staż

Stypendia im. Roberta Schumana

Aktualne procedury naboru: 01/11/2020 - 00:00
Termin: 30/11/2020 - 23:59(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Inne miasta w krajach UE, Strasburg (Francja)
Instytucja/agencja: Parlament Europejski
Typ umowy o pracę: Stażysta

Celem stypendiów im. Roberta Schumana jest wniesienie wkładu w europejską edukację i szkolenie zawodowe obywateli UE oraz możliwość przekonania się na własne oczy, jak działa Parlament Europejski.

Kto może się zgłosić: Absolwenci szkół wyższych w wieku co najmniej 18 lat. Kandydaci powinni biegle władać dwoma językami urzędowymi Unii Europejskiej. Nie mogą mieć więcej niż dwóch kolejnych miesięcy przepracowanych w instytucji lub organie UE.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – około 1 300 euro

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października

Więcej informacji: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage