Parlamentul European

Împreună cu Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European este principalul organism cu putere decizională al UE. Este ales direct de cetățenii UE, o dată la 5 ani. Cele mai recente alegeri au avut loc în iunie 2014. La Parlamentul European lucrează în total aproximativ 8 000 de persoane (funcționari titulari și angajați cu contracte de alt tip. Aceștia provin din toate statele membre ale UE și sunt detașați în cele trei locații principale de desfășurare a activității (Luxemburg, Strasbourg, Bruxelles) și în birourile de informare din statele membre.

Parlamentul European recrutează funcționari titulari, agenți temporari și agenți contractuali prin intermediul concursurilor generale organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului. În plus, deputații în Parlamentul European își recrutează asistenți parlamentari acreditați. Personalul interimar este recrutat de către agențiile de ocupare a forței de muncă. În sfârșit, experții naționali detașați sunt recrutați prin intermediul reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Uniunea Europeană. Parlamentul European oferă, de asemenea, stagii pe tot parcursul anului.

Stagiari

Stagiile Robert Schuman

Locații: Bruxelles (Belgia), Luxemburg (Luxemburg), Alte orașe din UE, Strasbourg (Franța)
Instituție/Agenție: Parlamentul European
Tip de contract: Stagiar

Prin stagiile Robert Schuman, dorim să susținem educația și formarea profesională a cetățenilor UE și să le arătăm cum lucrează Parlamentul European.

Candidați eligibili: absolvenți universitari cu vârsta de cel puțin18 ani. Candidații trebuie să cunoască bine două limbi oficiale ale Uniunii Europene și să nu fi lucrat mai mult de două luni consecutive în instituțiile/organismele UE.

Durata: 5 luni

Plătit: Da. Circa 1 300 EUR

Datele de începere: 1 martie și 1 octombrie

Mai multe informații: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage