Evropski parlament

Evropski parlament je skupaj s Svetom Evropske unije glavni organ odločanja Evropske unije. Njegove poslance izvolijo volivci EU na neposrednih volitvah vsakih 5 let. Zadnje volitve so bile maja 2014. V Evropskem parlamentu je skupaj zaposlenih približno 8 000 uradnikov in drugih uslužbencev iz vseh držav članic EU. Svoje delo opravljajo na enem od treh sedežev Parlamenta (Luxembourg, Strasbourg, Bruselj) ali v njegovih informacijskih pisarnah v državah članicah.

Zaposlovanje uradnikov ter začasnih in pogodbenih uslužbencev v Evropskem parlamentu se izvaja z javnimi natečaji, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja. Poslanci Evropskega parlamenta zaposlujejo tudi svoje akreditirane parlamentarne pomočnike. Osebje agencij se zaposluje prek agencij za začasno zaposlovanje. Napoteni nacionalni strokovnjaki se zaposlujejo prek stalnih predstavništev držav članic pri Evropski uniji. Evropski parlament nudi skozi vse leto tudi več pripravništev.

Pripravništvo

Praksa Robert Schuman

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Luxembourg (Luksemburg), Druga mesta EU, Strasbourg (Francija)
Institucija/Agencija: Evropski parlament
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Namen prakse Robert Schuman je omogočiti vpogled v delo Evropskega parlamenta in tako prispevati k izobraževanju in poklicnemu usposabljanju državljanov EU.

Kdo se lahko prijavi: diplomanti, stari 18 let ali več. Temeljito morajo obvladati dva uradna jezika Evropske unije, pred prakso so delali največ dva zaporedna meseca v institucijah ali organih EU.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: da. Okoli 1 300 evrov

Začetek: 1. marec in 1. oktober

Več informacij: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage