Europaparlamentet

Europaparlamentet är tillsammans med Europeiska unionens råd EU:s viktigaste beslutsfattande organ och väljs i direkta och allmänna val vart femte år. De senaste valen hölls i maj 2014. Parlamentet har omkring 8 000 anställda som kommer från samtliga EU-länder och jobbar på någon av parlamentets tre arbetsorter (Luxemburg, Strasbourg och Bryssel) eller på informationskontoren i EU-länderna.

Parlamentet rekryterar fast anställda, tillfälligt anställda och kontraktsanställda genom allmänna uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån. Parlamentsledamöterna rekryterar själva sina ackrediterade assistenter. Informationskontorens lokalanställda rekryteras via arbetsförmedlingar. Nationella experter rekryteras av respektive EU-lands ständiga representation vid EU. Parlamentet erbjuder också praktikplatser under hela året.

Praktik

Schuman-praktik

Tjänsteorter: Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Andra orter i EU, Strasbourg (Frankrike)
Institution/ byrå: Europaparlamentet
Anställningsform: Praktikant

Schuman-praktiken är tänkt att förbättra EU-medborgares kunskaper om EU, erbjuda en möjlighet till yrkesutbildning och ge en inblick i Europaparlamentets arbete.

Vem kan söka? Du som har en högskoleexamen, är minst 18 år och har mycket goda kunskaper i två av de officiella EU-språken. Du får inte tidigare ha jobbat mer än två månader vid en EU-institution eller ett EU-organ.

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja, cirka 1 300 euro i månaden

Startdatum: 1 mars och 1 oktober

Mer information: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage