Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

(ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) е създаден през 2005 г. Той е агенция на ЕС, чиято цел е засилване на капацитета на Европа за защита срещу инфекциозни заболявания.

Местоположение (-я):