Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

(ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) е създаден през 2005 г. Той е агенция на ЕС, чиято цел е засилване на капацитета на Европа за защита срещу инфекциозни заболявания.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Местоположение (-я): Валета (Малта)
Вид на договора: Стажант

Целта на програмата е стажантите да се запознаят с центъра и неговата роля в дейностите на Европейския съюз, като същевременно ще имат възможност да придобият практически знания и професионален опит.

Кой може да кандидатства: Граждани на държава от ЕС, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн, които са завършили висше образование

Продължителност: 3—9 месеца 

Заплащане: Да. Около 1505 евро на месец

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships