Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ΕΚΠΕΝ) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

(ΕΚΠΕΝ) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) ιδρύθηκε το 2005. Είναι ένας οργανισμός της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης κατά των λοιμωδών νόσων.

Πρακτική άσκηση

(ECDC) Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Τόπος/οι:: Στοκχόλμη (Σουηδία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει ότι οι ασκούμενοι κατανοούν τη λειτουργία και τον ρόλο του Κέντρου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντάς τους επίσης την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Οι υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου

Διάρκεια: 3-9 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.505 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships