Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

(ECDC) Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) loodi 2005. aastal. Tegemist on ELi ametiga, mille eesmärk on tugevdada Euroopa kaitsevõimet nakkushaiguste vastu.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Asukoht(asukohad): Stockholm (Rootsi)
Lepingu liik: Praktikant

Programmi eesmärk on anda praktikantidele ülevaade keskuse tööst ja selle rollist Euroopa Liidu kui terviku tegevuses, pakkudes samas võimalust omandada praktilisi teadmisi ja töökogemust.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi, Norra, Islandi või Liechtensteini kodanikud, kes on lõpetanud õpingud ja saanud akadeemilise kraadi

Kestus: 3–9 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1505 eurot kuus

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships