Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (ECDC) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

(ECDC) Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zostało utworzone w 2005 r. Jest agencją UE, która ma skutecznie chronić obywateli Europy przed chorobami zakaźnymi.

Lokalizacja: 

Staż

ECDC – Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Lokalizacja: Sztokholm (Szwecja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają umożliwić uczestnikom zrozumienie funkcjonowania ECDC i roli, jaką odgrywa w działaniach Unii Europejskiej, a także zdobycie praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którzy ukończyli uczelnię wyższą i otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjat)

Czas trwania: Od 3 do 9 miesięcy 

Staż płatny: Tak, około 1 505 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships