Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

(ECDC) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bolo založené v roku 2005. Je to agentúra EÚ, ktorej cieľom je posilňovanie európskych mechanizmov obrany pred infekčnými chorobami.

Stáž

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Miesto(-a): Štokholm (Švédsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Účelom programu je sprostredkovať stážistom poznatky o fungovaní centra a jeho úlohe v rámci činností Európskej únie a zároveň im poskytnúť príležitosť získať praktické vedomosti a odborné skúsenosti.

Kto sa môže prihlásiť: Občania členských štátov EÚ a Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska, ktorí ukončili štúdium a získali plnohodnotný vysokoškolský titul

Trvanie: 3 mesiace – 9 mesiacov 

Platená stáž: Áno. 1 505 EUR mesačne.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships