Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

(ECDC) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

EU:s smittskyddsmyndighet inrättades 2005 och ska se till att EU kan agera snabbt vid utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar.

Tjänsteorter: