Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) е агенция на Европейския съюз, на която е възложено да подпомага държавите членки при прилагането на пакета от закони на ЕС, който урежда убежището и международната закрила.

Местоположение (-я):