Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)

Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA)

Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) je agentura Evropské unie, která je členskými zeměmi pověřena provádět právní předpisy EU, jimiž se řídí otázky azylu a mezinárodní ochrany.

Lokalita/y: