Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA)

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) είναι επιφορτισμένος με την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της δέσμης νομοθετικών μέτρων της ΕΕ που διέπουν το άσυλο και τη διεθνή προστασία.

Τόπος/οι::