Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA)

Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA)

Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA) je agentúra Európskej únie, ktorá podporuje členské štáty pri uplatňovaní balíka právnych predpisov EÚ, ktorými sa riadi azyl a medzinárodná ochrana.

Miesto(-a):