Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (EASO) Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

(EASO) Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

Агенцията функционира като център за експертни знания в областта на убежището. Тя допринася за развитието на общата европейска система за убежище чрез улесняване, координиране и укрепване на практическото сътрудничество между държавите членки по различни въпроси, свързани с предоставянето на убежище. Освен това агенцията помага на държавите от ЕС да изпълняват своите задължения на европейско и международно равнище за предоставяне на закрила на нуждаещите се лица.

Местоположение (-я):