Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EASO) Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

(EASO) Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

Amet kujutab endast varjupaigavaldkonna ekspertkeskust ja aitab kaasa Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomisele. See hõlbustab, kooskõlastab ja tihendab liikmesriikide praktilist koostööd erinevates varjupaigaküsimustes. Samuti aitab amet liikmesriikidel täita oma Euroopa ja rahvusvahelisi kohustusi abi vajavate inimeste kaitsmisel.

Asukoht(asukohad):