Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (EASO) Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn

(EASO) Oifig Tacaíochta Eorpach do Chúrsaí Tearmainn

Is lárionad saineolais maidir le tearmann é EASO. Cuidíonn sé le forbairt an Chomhchórais Eorpaigh Tearmainn trí chomhar praiticiúil idir na Ballstáit a éascú, a chomhordú agus a neartú i leith na ngnéithe éagsúla a bhaineann le cúrsaí tearmainn, agus cuidíonn sé leis na Ballstáit a gcuid oibleagáidí ar an leibhéal Eorpach agus go hidirnáisiúnta a chomhlíonadh maidir le cosaint a thabhairt do dhaoine atá i ngátar.

Áit(eanna):