Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (EASO) Europos prieglobsčio paramos biuras

(EASO) Europos prieglobsčio paramos biuras

Agentūra veikia kaip prieglobsčio srities kompetencijos centras, prisideda prie bendros Europos prieglobsčio sistemos plėtojimo, padėdama įgyvendinti, koordinuodama ir stiprindama praktinį valstybių narių bendradarbiavimą daugeliu prieglobsčio klausimų, ir padeda valstybėms narėms vykdyti savo ES ir tarptautinius įsipareigojimus suteikti apsaugą žmonėms, kuriems ji yra būtina.

Vieta/os: