Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EASO) Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

(EASO) Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

Agencja działa jako ośrodek wiedzy fachowej w dziedzinie azylu. Jej działania mają przyczyniać się do rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego poprzez ułatwianie, koordynowanie i zacieśnianie praktycznej współpracy państw członkowskich w dziedzinie azylu. Wspiera ona państwa członkowskie w wypełnianiu ich europejskich i międzynarodowych zobowiązań w zakresie udzielania pomocy potrzebującym.

Lokalizacja: