Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EASO) Európsky podporný úrad pre azyl

(EASO) Európsky podporný úrad pre azyl

Agentúra pôsobí ako odborné centrum pre otázky azylu, prispieva k rozvoju spoločného európskeho azylového systému tak, že uľahčuje, koordinuje a posilňuje praktickú spoluprácu medzi členskými štátmi v mnohých aspektoch v oblasti azylu a pomáha členským štátom plniť svoje európske a medzinárodné záväzky pri ochrane ľudí v núdzi.

Miesto(-a):