Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EASO) Europeiska stödkontoret för asylfrågor

(EASO) Europeiska stödkontoret för asylfrågor

Easo är ett expertcentrum för asylfrågor. Det arbetar med att utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet genom att samordna och stärka det praktiska samarbetet bland EU-länderna på asylområdet. Man hjälper också EU-länderna att uppfylla sina europeiska och internationella skyldigheter att skydda människor i nöd.

Tjänsteorter: