Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ECHA) Европейка агенция по химикали

(ECHA) Европейка агенция по химикали

Европейската агенция по химикали е движещата сила сред регулаторните органи при прилагането на революционното законодателство на ЕС относно химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и в подкрепа на иновациите и конкурентоспособността. ECHA помага на предприятията да спазват законодателството, работи за безопасната употреба на химикали, предоставя информация за химикалите и проучва химикалите, будещи безпокойство.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейска агенция по химикалите

Местоположение (-я): Хелзинки (Финландия)
Вид на договора: Стажант

Годишно има до 20 възможности за стажове за висшисти в научни области като химия, токсикология, биология, наука и технологии, свързани с околната среда, както и в административни области като право, комуникации, финанси, човешки ресурси и ИКТ.

Кой може да кандидатства: Лица, завършили висше образование, които са граждани на държава от ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Продължителност: 3—6 месеца 

Заплащане: Да. Около 1300 евро на месец

Начални дати: Март и септември

 

За повече информация: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships