Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (ECHA) Evropská agentura pro chemické látky

(ECHA) Evropská agentura pro chemické látky

Evropská agentura pro chemické látky je hnací silou mezi regulačními orgány při provádění klíčových právních předpisů EU v oblasti chemických látek v zájmu lidského zdraví a životního prostředí, jakož i v oblasti inovací a konkurenceschopnosti. Pomáhá podnikům plnit požadavky stanovené právními předpisy, prosazuje bezpečné používání chemických látek, poskytuje informace o chemických látkách a věnuje zvláštní pozornost nebezpečným chemickým látkám.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Lokalita/y: Helsinki (Finsko)
Druh smlouvy: Stáže

Každý rok je k dispozici až 20 absolventských stáží ročně ve vědeckých oborech, jako je chemie, toxikologie, biologie, environmentální věda a technologie, a správních úkolech spojených s obory, jako je právo, komunikace, finance, lidské zdroje a informační a komunikační technologie.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří jsou státními příslušníky členského státu EU nebo země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Doba trvání: 3–6 měsíců 

Placená stáž: ano (přibližně 1 300 eur měsíčně)

Datum zahájení: březen nebo září

 

Více informací: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships