Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ECHA) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

(ECHA) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων αποτελεί την κινητήρια δύναμη των ρυθμιστικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοποριακής νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Ο ECHA βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, προάγει την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων, παρέχει πληροφορίες γι’ αυτά τα προϊόντα και ασχολείται με τα χημικά προϊόντα που εγείρουν ανησυχίες.

Πρακτική άσκηση

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Τόπος/οι:: Ελσίνκι (Φινλανδία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Προσφέρονται έως και 20 θέσεις πρακτικής άσκησης για αποφοίτους κάθε χρόνο σε επιστημονικούς τομείς, όπως η χημεία, η τοξικολογία, η βιολογία, η περιβαλλοντική επιστήμη και οι τεχνολογίες, καθώς και στον τομέα της διοίκησης, με αντικείμενο π.χ. τη νομοθεσία, τις επικοινωνίες, τα οικονομικά, τους ανθρώπινους πόρους και τις ΤΠΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου που είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

Διάρκεια: 3-6 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.300 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Μάρτιος και Σεπτέμβριος

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships