Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet

(ECHA) Euroopa Kemikaaliamet

Euroopa Kemikaaliamet on reguleerivate asutuste tõukejõuks ELi uuenduslike kemikaale käsitlevate õigusaktide rakendamisel, et need tooks kasu nii inimeste tervisele ja keskkonnale kui ka innovatsioonile ja konkurentsivõimele. ECHA aitab ettevõtetel järgida õigusaktides sätestatud nõudeid, edendab kemikaalide ohutut kasutamist, annab nende kohta teavet ning tegeleb probleemsete kemikaalidega.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Asukoht(asukohad): Helsingi (Soome)
Institutsioon/amet: (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet
Lepingu liik: Praktikant

Igal aastal pakutakse ülikoolilõpetanutele kuni 20 praktikakohta. Praktikat saab teha teadusvaldkondades, nagu keemia, toksikoloogia, bioloogia, keskkonnateadus ja tehnoloogia, või täites haldusülesandeid, mis on seotud õigusküsimuste, teabevahetuse, rahanduse, personalihalduse või info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes on ELi liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riigi (Norra, Island, Liechtenstein) kodanikud.

Kestus: 3–6 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1300 eurot kuus

Alguskuupäevad: märtsis ja septembris

 

Lisateave: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships