Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > (ECHA) Euroopan kemikaalivirasto

(ECHA) Euroopan kemikaalivirasto

Euroopan kemikaalivirasto auttaa sääntelyviranomaisia panemaan täytäntöön terveyttä ja ympäristöä suojelevaa EU:n kemikaalilainsäädäntöä. Virasto edistää innovatiivisuutta ja kilpailukykyä ja auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä. Se edistää kemikaalien turvallista käyttöä, antaa tietoa kemikaaleista ja puuttuu huolta aiheuttavien kemikaalien tilanteeseen.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Toimipaikat: Helsinki (Suomi)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan kemikaalivirasto tarjoaa vuosittain enintään 20 harjoittelupaikkaa korkeakoulututkinnon suorittaneille harjoittelijoille seuraavilla tieteenaloilla: kemia, toksikologia, biologia, ympäristötiede ja -teknologia. Lisäksi harjoitteluun voi osallistua hallintotehtävissä oikeudellisten asioiden, viestinnän, talouden, henkilöstöhallinnon ja tieto- ja viestintätekniikan aloilla.

Kohderyhmä: EU-kansalaiset ja Euroopan talousalueen (Norjan, Islannin ja Liechtensteinin) kansalaiset, joilla on korkeakoulututkinto.

Harjoittelun kesto: 3-6 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 1 300 euroa/kk

Aloitusajankohdat: Maaliskuu ja syyskuu

 

Lisätietoja: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships