Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (ECHA) An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

(ECHA) An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Tá ECHA ina cheann feadhna ar na húdaráis rialála i dtaobh reachtaíocht cheannródaíoch an Aontais maidir le ceimiceáin a chur chun feidhme, rud atá chun tairbhe shláinte an duine agus an chomhshaoil, na nuálaíochta agus an iomaíochais san Eoraip. Cuidíonn ECHA le cuideachtaí cloí leis an reachtaíocht, cuireann sé úsáid shábháilte ceimiceán chun cinn, cuireann sé eolas ar fáil faoi cheimiceáin agus téann sé i mbun gnímh maidir leis na ceimiceáin ar cúis imní iad.

Tréimhsí oiliúna

(ECHA) An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Áit(eanna): Heilsincí na Fionlainne
Institiúid/Gníomhaireacht: (ECHA) An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Gach bliain tairgtear oiread le 20 tréimhse oiliúna do chéimithe i réimsí eolaíochta amhail an cheimic, an tocsaineolaíocht, an bhitheolaíocht, eolaíocht agus teicneolaíochtaí an chomhshaoil, agus i réimsí riaracháin amhail an dlí, an chumarsáid, an t-airgeadas, acmhainní daonna agus an teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile ar náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach iad nó de Bhallstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin).

Fad ama: 3-6 mí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,300 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Márta agus Meán Fómhair

 

Tuilleadh eolais: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships