Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (ECHA) Eiropas Ķimikāliju aģentūra

(ECHA) Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Eiropas Ķimikāliju aģentūrai regulatīvo iestāžu vidū ir dzinējspēka loma ES inovatīvo tiesību aktu īstenošanā šajā jomā par labu cilvēku veselībai un videi, kā arī inovācijas un konkurētspējas nostiprināšanai. Eiropas Ķimikāliju aģentūra palīdz uzņēmumiem panākt atbilstību tiesību aktu noteikumiem, veicina ķīmisko produktu drošu izmantojumu, sniedz informāciju par šiem produktiem, kā arī izskata jautājumus par vielām, kas rada bažas.

Vieta(-as): 

Prakse

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

Vieta(-as): Helsinki (Somija)
Līguma veids: Stažieri

Gadā tiek piedāvāts līdz pat 20 stažēšanās iespēju tādās zinātnes nozarēs kā ķīmija, toksikoloģija, bioloģija, vides zinātne un tehnoloģijas, kā arī administratīvā darba jomās, piemēram, jurisprudence, komunikācija, finanses, cilvēkresursi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Kas var pieteikties: Augstskolu absolventi, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) pilsoņi.

Ilgums: 3-6 mēneši. 

Apmaksa: Ir, aptuveni 1300 eiro mēnesī.

Sākuma datums: Marts un septembris.

 

Sīkāka informācija: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships